Taahhüt Haber D-605 Karayolu Solaklar Kavşağı Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, Üstyapı 08 Mart 2019 Cuma günü ihale edilecek

D-605 Karayolu Solaklar Kavşağı Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, Üstyapı 08 Mart 2019 Cuma günü ihale edilecek


7 Şubat 2019 Perşembe günü KİK Bülteninde yayınlanan 2019/45311 (İKN) ilana göre D-605 Karayolu Solaklar Kavşağı (Kocaeli Entegre Sağ. Kamp. Yolu) Top. İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, Üstyapı ve Çeşitli İşler (İdare Malı Bit. ile) KİY 4734/19 kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecek. Taahhüt Haber’in mevzuattaki ip uçlarından faydalanarak yaptığı tahmine göre, ihalenin yaklaşık maliyeti (YM) 60.742.537,-TL. üstü aralığında yer alıyor.


Yüzde 80 'den az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor

KGM 1 Bölge Müdürlüğünün ilana çıktığı iş için fiyat farkı hesaplanacak. İşin ödenek durumu ise 2019 ve 2020 yılları yüzde 50'şer olarak açıklandı. Katsayı değeri ve sorgulama koşulu; (N) : 1 / (SV) Sorgulama Var (SD Altından Açıklama İstenecek) şeklinde duyurulan ihaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 'inden az olmamak üzere A/V grubu işler benzer iş deneyimi olarak aranıyor. İhaleye katılmak için istenen diğer bir yeterlik kriteri ise bilanço veya eşdeğer belgeler ve iş hacmine yönelik belgeler aranması olarak dikkat çekiyor. İhale sonunda ihaleyi kazanan müteahhit ile idare, Teklif Birim Fiyat Sözleşme imzalayacaklar.

Yatırımın inşaatının  300 günde tamamlanması hedefleniyor

300 günde tamamlanacağı hesaplanan iş, Taahhüt Haber'in bölge sınıflandırmasına göre 1’inci Bölge (İSTANBUL ve Civar İlleri) sınırları içinde yer alan, Kocaeli'nde inşa edilecek. İhale, Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhaleler Başmühendisliği) 2.Kat Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 Kağıthane/İstanbul adresinde, 08 Mart 2019 Cuma günü, Saat: 10:00 'da yapılacak. Bu ihalede Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık.

İhale ilanı özeti, ilanın tam metni, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 08 Şubat 2019 Cuma tarihli ve 2062 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 17 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. http://www.taahhuthaber.com

Başa Dön