Taahhüt Haber 2018 yılında ihale bedelleri 115 milyar liraya yaklaşan yapım ihalesi sonuçlandı

2018 yılında ihale bedelleri 115 milyar liraya yaklaşan yapım ihalesi sonuçlandı


Kamu İhale Kurumu, 2018 yılı ‘Kamu Alımları İzleme Raporu’nu yayınladı. Buna göre 2018 yılında 112.446 ihale yapıldı. Bu ihalelerden 17.381’i ihale tarihinden sonra iptal edildi. 2018 yılında Kuruma sözleşme bilgisi gönderilen ve iş başlangıcı 2018 yılı olan 97.826 ihale bulunuyor. Bu ihaleler 10.769 idare tarafından gerçekleştirildi.


Kuruma bilgisi gelen sözleşme sayısı 144.605 olurken, sözleşme bedeli toplamı 208.027.757.000 TL oldu. (Bu rakamlar, doğrudan temin yolu ile yapılan kamu alımlarını kapsamıyor)  Doğrudan temin yolu ile yapılan kamu alımlarının toplam bedeli ise 3.787.522.000 TL oldu.. Bağıtlanan 144.605 adet sözleşme, 46.149 adet gerçek/tüzel kişi tarafından yüklenildi. 2018 yılında alınan teyit sayısı 1.662.297, Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilan sayısı ise 72.785 olarak belirlendi. İlgili dönemde Kurum tarafından 2.017 şikayet incelemesi yapıldı ve bu itirazen şikayet başvuruları hakkında, 2.117 adet uyuşmazlık kararı alındı. 31.12.2018 tarihi itibariyle kayıtlı bulunan aktif yasaklama sayısı 8.679 olarak açıklandı.

211 milyarlık kamu ihalesi yapılırken bunların 33 milyar lirası istisnalar kapsamında gerçekleştirildi

Rapora göre 2018 yılı kamu ihalelerinin tümü 4734 sayılı Kanunda belirtilen ihale usulleri, doğrudan temin ve istisna kapsamındaki alımları kapsıyor. Raporda istisnalar kapsamında yapılan ihalelerle ilgili şu satırlara yer verildi: “2018 yılında idareler tarafından Kuruma sözleşme bilgisi gönderilen ihale sayısı 97.826’dır. Bu ihalelerin adet olarak %79,29’u Kanunda belirtilen ihale usulleri kapsamında gerçekleştirilirken, %20,71’i istisna kapsamında gerçekleştirilmiştir. İlgili dönemde EKAP üzerinden gerçekleştirilen toplam kamu alımları tutarı 211.815.279.000 TL’dir. Bu tutarın 174.990.037.000 TL’si Kanunda belirtilen ihale usulleri kapsamında, 33.037.270.000 TL’si istisna kapsamında, 3.787.522.000 TL’si doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilen alımlara ilişkindir.”

Öte yandan 2018 yılında 101 milyar liralık duyurulu yapım ihalesi yapıldı. İstisnalar kapsamında yapılan yapım ihaleleri ise 3 milyar 412 milyon lira oldu.

İhale bedellerinin toplamında yapım ihaleleri yüzde 55 ile bu yıl da ilk sırada yer aldı. Hizmet alımlarının oranı ise yüzde 22,48 olarak açıklandı

Kamu İhale Kurumu raporunda mal alımı, hizmet, danışmanlık hizmet ve yapım ihaleleri ayrımı rakamları ise şu şekilde yer aldı: “2018 yılında ihale sonuç bilgisi Kamu İhale Kurumuna gönderilen ve 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerin adet olarak %42,97’si mal alımı, %25,36’sı yapım işi, %31,42’si hizmet alımı ve %0,25’i danışmanlık hizmet alımına aittir. İhaleler tutar bazında değerlendirildiğinde ise ilgili dönemde Kanun kapsamındaki usullere göre gerçekleştirilen toplam kamu alımı harcamalarının %19,04’ü mal alımı, %57,77’si yapım işi , %22,48’i hizmet alımı ve %0,72’si ise danışmanlık hizmet alımı olarak gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında sonuç bilgisi Kamu İhale Kurumuna gönderilen istisna kapsamında gerçekleştirilen ihalelerin adet olarak %81,06’sı mal alımı, %1,95’i yapım işi, %16,76’sı hizmet alımı ve %0,23’ü danışmanlık hizmet alımına ilişkindir. İlgili dönemde istisna kapsamındaki alımlar tutar bazında değerlendirildiğinde, toplam tutarın %77,76’sı mal alımlarına, %10,33’ü yapım işlerine, %11,73’ü hizmet alımlarına ve %0,18’i ise danışmanlık hizmet alımlarına harcanmıştır.”

Raporun tam metni için BKZ https://dosyalar.kik.gov.tr/genel/Raporlar/Kamu_al%C4%B1mlar%C4%B1_izleme_raporu_2018_y%C4%B1lsonu_rev6.pdf

 

Başa Dön