Taahhüt Haber KGM 9 Bölge Müdürlüğünün Cizre - Silopi Km 0+740-6+000/8+000-22+540 Arası Yapımı 9 Temmuz 2019 Salı günü ihale edilecek

KGM 9 Bölge Müdürlüğünün Cizre - Silopi Km 0+740-6+000/8+000-22+540 Arası Yapımı 9 Temmuz 2019 Salı günü ihale edilecek


10 Haziran 2019 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan 2019/265899 (İKN) ilana göre Cizre - Silopi Km 0+740-6+000/8+000-22+540 Arası Toprak İşleri Sanat Yapıları Üstyapı Bsk Kaplama Yapım İşi Yapım 4734/19 Açık İhale kapsamında gerçekleştirilecek. Taahhüt Haber’in mevzuattaki ip uçlarından faydalanarak yaptığı tahmine göre, ihalenin yaklaşık maliyeti (YM) 60.742.537,-TL. üstü, üst sınır belirsiz aralığında yer alıyor.


Yüzde 80 'den az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor

KGM 9 Bölge Müdürlüğünün ilana çıktığı iş için fiyat farkı hesaplanacak. İşin ödenek durumu ise 2019 yılı için yüzde 10, 2020 yılı yüzde 40 ve 2021 yılı için yüzde 50 olarak belirlendi. Katsayı değeri ve sorgulama koşulu; (N) : 1 / (SV) Sorgulama Var (SD Altından Açıklama İstenecek) şeklinde duyurulan ihaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 'inden az olmamak üzere A.V.Grup :Karayolu İşleri (Alt Yapı+Üst Yapı) Yapım İşleri benzer iş deneyimi olarak aranıyor. İhaleye katılmak için istenen diğer bir yeterlik kriteri ise, mali durum belgesi, bilanço veya eşdeğer belgeler ve iş hacmine yönelik belgeler aranması olarak dikkat çekiyor. İhale sonunda ihaleyi kazanan müteahhit ile idare, Teklif Birim Fiyat Sözleşme imzalayacaklar.

Yatırımın inşaatının 500 günde tamamlanması hedefleniyor

500 günde tamamlanacağı hesaplanan iş, Taahhüt Haber'in bölge sınıflandırmasına göre TH_08_Bolge_DIYARBAKIR sınırları içinde yer alan, Cizre ve Silopi'de inşa edilecek. İhale, Büyükalp Cad. Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü Lojman Girişi Yanı İhale Salonu adresinde, 9 Temmuz 2019 Salı günü, Saat: 10:00 'da yapılacak. Bu ihalede Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık.

İhale ilanı özeti, ilanın tam metni, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 11 Haziran 2019 Salı tarihli ve 2143 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 9 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. http://www.taahhuthaber.com

Başa Dön