Taahhüt Haber Ayen Enerji sermayesini 277 milyon 500 bin TL’ye çıkardı

Ayen Enerji sermayesini 277 milyon 500 bin TL’ye çıkardı


Ayen Enerji, sermayesini 106 milyon.457 bin 700 lira arttırarak, 277 milyon 500 bin liraya çıkarıyor. Konu ile ilgili olarak 10 Haziran 2019 günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir açıklama yapan Ayen Enerji AŞ Yönetim Kurulu, şirketin 171 milyon 42 bin.300 lira olan çıkarılmış sermayesini; tamamı nakden karşılanmak suretiyle 106 milyon 457 bin 700 lira arttırarak, 277 milyon 500 bin liraya çıkarma kararı aldığını bildirdi.


Ayen Enerji’nin kayıtlı sermaye tavanı 600 milyon lira olarak belirlenmişti. Şirket, sermaye artırımında yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırılmayacak. Sermaye artırımında A Grubu pay karşılığı A Grubu pay, B Grubu nama pay karşılığı B Grubu nama pay, B Grubu hamiline pay karşılığı B Grubu hamiline pay ihraç edilecek. B Grubu hamiline paylar, Borsa’da İşlem Gören nitelikte oluşturulacak. Ortakların yeni pay alma hakları, 1 adet pay için 0,01 Türk Lirası nominal değer üzerinden, 15 gün boyunca kullandırılacak. Şirketin ana ortağı Aydıner İnşaat AŞ’nin, sermaye artışında hissesine isabet eden sermaye taahhüt borcu; başka deyişle yeni pay alma hakkı kullanım bedelleri, Aydıner İnşaat’ın şirkete nakden koyduğu fonlar nedeni ile oluşan 94 milyon 594 bin 811 TL tutarındaki muaccel nitelikli alacaklarından mahsup edilecek. 

Aydıner İnşaat A.Ş satış süresi içerisinde satılamayan B Gurubu payların tamamını satın alacağını taahhüt etti.

Açıklamanın tam metni için BKZ https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/767365

Başa Dön