Taahhüt Haber 2023'e kadar “2 Milyon Hektar Alan” suyla buluşacak

2023'e kadar “2 Milyon Hektar Alan” suyla buluşacak


TBMM Başkanlığına sunulan ‘On Birinci Kalkınma Planı’ kapsamında 5 yıl içinde 2 milyon hektar alanın sulamaya açılması planlanıyor.


DSİ Genel Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaparak TBMM Başkanlığına sunulan On Birinci Kalkınma Planı'ndan (2019-2023) derlenen bilgilere göre, söz konusu 5 yıllık dönemde çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, ülke insanının yeterli ve dengeli beslenmesinin yanı sıra arz-talep dengesini gözeten üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin bir tarım sektörünün oluşturulması amaçlandığını bildirdi.

Tohumdan sofraya uzanan tüm zincir kayıt altına alınacak

Bu kapsamda, makro ve mikro düzeyde doğru ve güvenilir veri temin edilerek, tohumdan sofraya uzanan tüm zincir tam olarak kayıt altına alınacak, yıllık izleme ve değerlendirme çalışmaları kurumsal hale getirilecek ve tarımsal bilgi sistemleri tamamlanarak etkin kullanımı sağlanacak.

2 Milyon hektar alanın sulamaya açılması için alternatif finansman yöntemleri geliştirilecek

Plan döneminde 2 milyon hektar alanın sulamaya açılması hedefleniyor. Bu hedefin 750 bin hektarı için gerekli bütçe kaynağı tahsis edilecek. Geriye kalan alana ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilgili diğer bakanlıklarla alternatif yeni iç ve dış finansman yöntemleri geliştirilecek ve bu yolla söz konusu yatırımlar tamamlanacak.

Başa Dön