Taahhüt Haber İMSAD: “İnşaat malzemeleri sanayisi toparlanma eğilimine girdi”

İMSAD: “İnşaat malzemeleri sanayisi toparlanma eğilimine girdi”


Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Ekim ayında 0,89 puan arttı. Endekse göre inşaat malzemeleri sanayisinin dip seviyelerden toparlanma eğilimine girdiği, ancak bu toparlanmanın kademeli ve yavaş gerçekleşeceği vurgulandı.


Türkiye İMSAD (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Ekim 2019 sonuçları açıklandı. Bileşik Endeks’te şu bilgiler yer aldı: İnşaat malzemeleri sanayisinin son bir yılda yaşanan keskin düşüşlerin ardından Eylül ve Ekim aylarında toparlanma eğilimine girdiği ancak bu toparlanmanın kademeli ve yavaş gerçekleştiği görüldü. Ekim ayında faaliyetlerde yaşanan toparlanma Bileşik Endeks’e olumlu yansıdı. Güven ve beklentilerde de sınırlı artışlar gerçekleşti. İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Ekim ayında 0,89 puan arttı.

Faaliyetlerde önemli toparlanma

İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri, uzun süreli gerileme ve dalgalanmanın ardından toparlanma sürecine girdi. Ekonomik koşullarda iyileşme ve mali göstergelerdeki istikrar da faaliyetleri olumlu etkiledi. İç satışlar, ihracat, üretim ve cirolarda artışlar yaşandı. Eylül ayındaki büyümenin ardından Ekim ayında da tüm faaliyetlere yayılan dengeli bir toparlanma gerçekleşti. Koşullardaki iyileşmeler ve mevsimsellik faaliyetleri destekledi. Yurtiçi satışların önemli ölçüde yükseldiği Ekim ayında Faaliyet Endeksi, bir önceki aya göre 1,2 puan arttı. Mevsimsellik etkileri dışında inşaat malzemeleri sanayisinin faaliyetlerinde toparlanmanın devam etmesi ve bu toparlanmanın yavaş gerçekleşmesi bekleniyor.

Güven Endeksi dip seviyelerden yükselişe geçti

Güven Endeksi’nde Ekim ayında da sınırlı bir artış yaşandı. Bir önceki aya göre 0,75 puan artan Güven Endeksi dip seviyelerden dönerek yavaş bir toparlanma sürecine girdi. Ekim ayında faaliyetlerdeki toparlanmaya rağmen güven seviyesi çok sınırlı ve temkinli bir artış gösterdi. Güven Endeksi’nde son aylarda kırılgan bir toparlanma yaşandığı, kalıcı güven artışı için gerekli koşulların halen yeterince oluşmadığı görüldü. Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesinde de sınırlı bir artış yaşandı. Yurtiçi pazarlarda güven sınırlı bir artış gösterdi. İhracat pazarlarında ise güven yine önemli bir artış sağladı. Güven Endeksi’nin tüm unsurlarına yayılan iyileşme işaretleri bulunuyor. Ancak iyileşme çok sınırlı gerçekleşiyor. İnşaat sektöründe yaşanan ve kendi dinamiklerinden kaynaklanan sorunlar güveni etkilemeye devam ediyor. 

Beklentilerde sınırlı artış

Beklenti Endeksi’nde Ekim ayında da sınırlı bir artış yaşandı. Faaliyetlerdeki artış beklentileri olumlu etkiledi. Ancak faaliyetlerdeki artışın yarattığı katkıya karşın inşaat sektöründe yaşanan sıkıntılar ve risklerin tam olarak ortadan kalkmamış olması beklentilerdeki artışı sınırlamaya devam etti. Ekim ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artan Beklenti Endeksi, geçen yılın Ekim ayının beklentilerinin 10,7 puan altında gerçekleşti. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler ise sınırlı ölçüde arttı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerde sınırlı bir düşüş yaşanırken ihracat siparişleri hızlı artışını sürdürdü. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi ise düşüş gösterdi. Sektörde özellikle yurtiçi siparişlerdeki mevsimsel yavaşlama nedeniyle üretimde gerileme öngörülüyor. Beklentilerde de kademeli ve sınırlı bir iyileşme eğilimi oluşuyor. Ancak inşaat sektöründeki sorunlar ve küçülme de beklentileri etkiliyor. Ekim ayında, beklentilerdeki iyileşme için sadece faaliyetlerde artış yaşanmasının yeterli olmayacağı bir kez daha görüldü.

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ EKİM AYI ENDEKSİ DEĞERLENDİRMESİ

- İnşaat Malzemeleri Bileşik Endeksi 2019 yılı Ekim ayında artışını sürdürmüştür. Ekim ayında da faaliyetlerde yaşanan toparlanma Bileşik Endeks’e olumlu yansımıştır. Güven ve beklentilerde de  sınırlı artışlar gerçekleşmiştir.           

- İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Ekim ayında 0,89 puan artmıştır. Bileşik Endeks dip seviyelerden toparlanma eğilimine girmiştir.                                

- Faaliyetler Ekim ayında önemli bir toparlanma göstermiştir. İç satışlar, ihracat, üretim ve cirolarda artışlar yaşanmıştır. Faaliyetler birlikte genişlemiştir.  

- Güven Endeksi’nde yine sınırlı bir artış yaşanmıştır. Faaliyetlerdeki artışa rağmen güven artışı düşük kalmıştır.  Güvende  kırılganlık sürmektedir.  

- Beklentilerde de sınırlı bir artış yaşanmıştır. Faaliyetlerdeki artış beklentilere yeterince yansımamıştır. Risklerdeki dalgalanma beklentileri sınırlamaktadır.    

- İnşaat malzemeleri sanayisi son bir yılda yaşanan keskin düşüşler ardından toparlanma eğilimi içine girmektedir. Ancak toparlanma kademeli ve yavaş gerçekleşmektedir. Ekim ayı sonuçları da tek başına faaliyetlerdeki artışın güven ve beklentilerde kalıcı iyileşme yaratmak için yeterli olmayacağını göstermiştir. Toparlanmanın hızlanması için inşaat sektöründeki sorunların çözülmesi gerekmektedir.

Başa Dön