HAKKIMIZDA
Örnek İhale Duyurusu İçin Tıklayınız

2010 yılından bu yana her gün yayınlanarak okuyucularına ulaşmayı sürdüren ve şu sıralar 2 bin 100’lü sayılarını yayınlayan Günlük Taahhüt Haber'de yer aldığı gibi sitede, www.taahhuthaber.com'da da ihaleleri büyükten küçüğe doğru sıralıyoruz. Mevzuattaki ip uçlarından faydalanarak yaklaşık maliyet tahmini ile yaptığımız bu sıralama sonucunda, Eşik değerden büyük ihaleler (2019 yılı için 60.742.537,-TL üstü) Günlük Taahhüt Haber'lerde olduğu gibi koyu bordo başlıkla sitede yer alıyor. Böylelikle bu ihaleleri bir bakışta diğerlerinden ayırt edebilirsiniz. 13b3 ihaleleri ise iki ayrı ayırıma tabi tutarak, 2019 yılı için 28.611.919, TL. ile 60.742.537,-TL, arası olanları koyu yeşil olarak ve 2019 yılı için 6.074.253,- TL. ile 28.611.919, TL arası olanları ise Taahhüt Haber’lerde de olduğu gibi yeşil renkte ve 13b3 olması kuvvetle muhtemel ihaleler ise lacivert başlıkla yayınlıyoruz. (2019 yılı için 3.814.922,-TL. ile 30.371.268, TL. arası) 13b2/13b3 küçük ilan ihaleler ise iki ayrı başlık altnda 2019 yılı için 953.728,-TL. ile 3.814.922,-TL arası açık mavi ve 953.728,-TL altı ihaleler ise daha küçük puntolarla ve siyah-beyaz olarak yayınlanır. İhaleleri, ihale numarasına göre, klasik ayrıma göre (DSİ, KGM, YİKOB, EÜAŞ, TEİAŞ, BELEDİYELER, ÜNİVERSİTELER vb.) sorgulayabilirsiniz. İhaleleri, yatırımın yapılacağı bölgeye göre, ile göre, sorgulatabilirsiniz. Ayrıca diploma koşuluna göre de bir sorgulama mevcuttur. Örneğin "Çevre Mühendisliği" diploması istenen ihaleleri ayrıştırabilirsiniz. Yine yaklaşık maliyetlere göre sorgulama yapabilirsiniz. Benzer iş deneyimlerinde de detaylı bir sorgulama vardır. Örneğin A Grup ihaleleri sorgulatabileceğiniz gibi örneğin AI Grup Köprü ve Viyadük ihalelerini ayrıştırabilirsiniz. İşin süresine göre (Örneğin bin gün üstü işleri) sorgulama yapabilirsiniz. Benzer iş deneyimi yüzdesine göre bile bir sorgumuz mevcuttur. Örneğin yüzde 50 benzer iş deneyimi aranan ihaleleri sorgulatabilirsiniz. Hatta, sözleşme tipine göre, işin süresine göre, sınır değer katsayısına göre vb. bir çok sorgu sitede mevcuttur. Tabii sorgular iç içe de çalışmaktadır. Mesela, Diyarbakır Bölge'de yer alan, benzer iş deneyimi olarak yüzde 50 koşula sahip, belediyelerin yaptığı ihalelerde, AV grup karayolu işleri ihale duyuruları sorgulatabilirsiniz. Doğal olarak tüm bu sorgular, ihale sonuçlarında ve tekliflerde de yer alır. Ayrıca Taahhüt Haber'de sektördeki tek çalışma olduğunu bildiğimiz idarelerden yapılan detaylı bir sorgulama da yer almaktadır. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi, örneğin DSİ Manisa 22 Şube'nin çıktığı ilanları (sonuçları ve teklifleri de tabii) sorgulatabileceğiniz gibi, DSİ İzmir 2 Bölge'nin ihalelerinin hepsini de görebilirsiniz. Bu takdirde tabii, DSİ 2 Bölge İzmir, DSİ 21 Şube İzmir, DSİ 23 Şube Uşak ve DSİ Manisa 22 Şube'nin tüm ihaleleri bir arada gelecektir. Ayrıca DSİ Genel Müdürlüğünü sorgulamanız ile birlikte tüm DSİ İhalelerini inceleyebilirsiniz. Özetle, Taahhüt Haber'in sitesinde hiç bir meslektaşında olmayan çok detaylı bir sorgulamaya sahip olacaksınız. Öte yandan, ihale duyurularında, tüm ihalelerin EKAP İhale Duyurusu yer almakla birlikte 13b3 ve 13a ilan ihalelerin (2019 yılı için 3.814.922,-TL. ve üstü ihaleler) EKAP İhale Duyurusu yanında “Sözleşme Tasarısı” ve “İdari Şartname”lerin de PDF bire bir örneklerine ulaşabilirsiniz.
Örnek Teklif İçin Tıklayınız

Taahhüt Haber’in yayın hayatına başladığı 2010 yılından bu yana geliştirdiği ihalelere verilen teklifler sayfaları sitede aynen yer aldı. Sektördeki tek çalışma olduğunu bildiğimiz bu sayfalarda ihaleye teklif veren firmaların tekliflerini, yaklaşık maliyete göre yaptığı indirim/zam oranlarını ve diğer detay bilgileri görebilmekle birlikte, teklif veren firmaların üstüne tıkladığınızda, o firmanın detay bilgilerine de ulaşabilirsiniz. Örnekten hareket edersek örneğin bu ihalede DOĞUŞ İNŞAAT’ın üzerine faremizle tıklarsak detay sayfasına ulaşabilirsiniz. http://www.taahhuthaber.com/firma?link=653428-dogus-insaat-ve-ticaret-as İhaleye teklif veren firmaların yüzde 90’ına yakın bir kısmında bu sorgulamamız çalışmaktadır. Öte yandan pek tabiidir ki bir müteahhit firmanın teklif verdiği ihalelere de bu sayfalardan ulaşabilirsiniz. Özetle, 2010 yılından bu yana okuyucularına her gün yayınladığı bir bültenle ve (Günlük Taahhüt Haber Klasik ve PDF) ‘PROFESYONELLER İÇİN ‘ sloganı ile ulaşan TAAHHÜT HABER’in sitesini takip etmekle sektörde olup bitenleri sorgulanabilir bir ortamda elinizin altında bulundurabileceksiniz. Son olarak abonelerimizin Günlük Taahhüt Haber’in PDF formatındaki bire bir örneğini de siteden indirebildiklerini de hatırlatmak isteriz.
Örnek Kesinleşmiş İhale Sonucu İçin Tıklayınız

22010 yılından bu yana yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan tüm ihale sonuçlarına www.taahhuthaber.com’dan ulaşabilirsiniz. Sözleşmeye Bağlanan İhale Sonuçları, kesinleşen sonuçlar ve/veya ihale sonuçları diye adlandırdığımız sitede İHALE SONUÇLARI (KESİNLEŞEN SONUÇLAR) başlığı altında yer alan sonuçlar sayfalarında, istediğiniz sonuçları kolaylıkla görebilmeniz için çok detaylı bir sorgu yer almaktadır. Sonuçları, yaklaşık maliyet ayrımına göre. (Örneğin sadece sınır değer üzerindeki sonuçları (2019 yılı için 60.742.537,-TL üstü) sorgulatabilirsiniz. Yine ihale duyurularında da olduğu gibi, idare karakteristiğine göre, (DSİ, YİKOB, ÜNİVERSİTELER, TCDD, İLLER BANKASI gibi) İhale tipine göre (Yatırım / İnşaat ihaleleri, Etüt Proje İhaleleri, Makine Kiralama İhaleleri vb.) İdare ayrımına göre, benzer işlere göre, benzer iş deneyimi yüzdesine göre, ilanda istenen diploma koşuluna göre, işin süresine göre, yatırımın yapılacağı bölgeye ve/veya ile göre vb. bir çok değişik şekilde sorgulatabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte de yer aldığı gibi sonuç ilan sayfasında, ihale ile ilgili özet bilgileri de bir çırpıda inceleyebilirsiniz. İşin yaklaşık maliyetini, ihaleyi kazanan firmanın indirim/zam oranını, ihaleye kaç teklif verildiğini, işin sözleşme tarihini ve başlama ve bitiş tarihlerini görebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte de görülebildiği gibi Taahhüt Haber yine sektörde tek olarak idarenin istediği makine ekipman listesini, (Yapı Araçları Taahhütnamesi) teknik personel taahhütnamesi listelerine de sayfalarında yer verir. Sonuçlarda görebildiğiniz bu listeyi pek tabiidir ki ihale duyurularında, tekliflerde de inceleyebilirsiniz.)
Örnek Müteahhit Sayfası İçin Tıklayınız

Ayrıca ihaleyi kazanan firmanın üzerine tıkladığınızda MÜTEAHHİTLER sayfasına geçiş yapacak ve müteahhit firmanın detay bilgilerini de görebileceksiniz. Taahhüt Haber'de yer alan ve sektördeki tek çalışma olduğunu bildiğimiz bu sayfada, aşağıdaki örnekten hareket edersek, işi kazanan firmanın sayfasında bir ticaret sicili özetini, alıntı yaptığımız ticaret sicili gazetesinin PDF örneğini, müteahhit firmanın devam eden işlerini, bitirdiği işlerini görebilirsiniz. Hatta kayıt altına alabildiğimiz ihalelerle sınırlı olarak, müteahhit firmanın teklif verdiği ihalelerin de bir listesi bu sayfada yer alır. Aağıdaki örnekten de görebileceğiniz gibi bu sayfada, müteahhit firmanın devam eden işlerinin yıllara sari olmadan parasal bir toplamı ve ortalama indirimi de yer alır. Devam eden ve bitirdiği işler arasındaki en büyük işi de görebildiğiniz bu sayfada, ayrıca ilgili firmanın, iş ortaklıklarını, iş ortakları ile beraber taahhüt ettiği devam eden işlerini, bitirdiği işlerini de inceleyebilirsiniz. Öte yandan bu sayfada ilgili müteahhit firmanın ortak girişimlerinin de bir listesi yer alır. Pek tabiidir ki, ortak girişim olarak teklif verdiği ihalelere de buradan ulaşabilirsiniz. Sonuç sayfasından bu ihaleye verilen tekliflerin olduğu TEKLİFLER sayfasına da bir köprü vasıtası ile ulaşabilirsiniz. Örnekte yer alan ihale sonucunun ihalesine verilen teklifler sayfasını örnek olarak göz atmaya devam edersek,
Yatırım/İnşaat (Yapım) İhaleleri, Etüt / Proje İhaleleri, Duyuruları, Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları (SBİS), İhalelere verilen teklifleri KİK İtirazen şikayet tutanaklarını ve Müteahhit firma iletişimi ve istihbaratını ve güncel kısa haberleri kapsayan ve haftanın 5 günü yayınlanan Türkiye'nin tek günlük ve en detaylı yatırım ihaleleri bültenini sitemizde bulabilirsiniz.
İHALE DUYURULARI
Sitemizden tüm sektör gruplarındaki ihale duyurularını detaylarıyla birlikte takip edebilirsiniz. Kaynaklarımız; Ekap, Kamu İhale Kurumu, Resmi Gazete, Yerel-Mahalli Gazeteler, Tüm Kamu Kuruluşlarının web sayfaları ve tarafımıza idareler ve yatırımcı kuruluşlardan gönderilen ilanlardır. -Tüm bölümlerde ilgilendiğiniz işleri 'İhale Ajandası' bölümüne ekleyebilirsiniz. -İhale sayfamızdan tek tuşla ihalenin şartnamesini bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Örnek İhale Duyurusu İçin Tıklayınız.
İHALE SONUÇLARI - TEKLİFLER
Sitemizde İnşaat-Proje-Taahhüt sektörlerindeki ihalelere verilen teklifler yayınlanmaktadır. İhale sonucu içerisinde, ihaleye katılan firmaların isimleri ve vermiş oldukları teklifler bulunmaktadır. En düşün teklifi veren ve sınır değere en yakın firmanın adres - telefon bilgileri olası kazanan firma olduğu için özellikle yayınlanmaktadır.

Örnek İhale Sonucu - Teklifler İçin Tıklayınız.
KESİNLEŞMİŞ İHALE SONUÇLARI
Bu bölümde sözleşme imzalanmış ihaleler, kazanan firma ismi, firma yetkilileri ve irtibat bilgileriyle birlikte yayınlanmaktadır.

Örnek Kesinleşmiş İhale Sonucu İçin Tıklayınız.
ADRES BİLGİ BANKASI
BAdres bilgi bankamız; yatırımcı-müteahhit firmalar, taşeron firmalar, malzeme-makina-ekipman firmalarının tüm irtibat bilgileri, yetkili isim ve mail adresleriyle birlikte yayınlanmaktadır. -Müteahhit firmaların aldıkları işleri ve devam eden işlerini firma detay sayfasında geçmişe dönük inceleyebilirsiniz.

Örnek Müteahhit Firma Bilgisi İçin Tıklayınız.
SEKTÖREL HABERLER
Bu bölümde, inşaat, yatırım ve ihale mevzuatı ile ilgili önemli gelişmeler yayınlanmaktadır. Bu bölümde amacımız henüz detayları netleşmemiş yatırım ve projeler hakkında bilgi verebilmek, mevcut projelerdeki ve ihale mevzuatındaki son gelişmeleri okuyucularımıza önceden duyurmaktır.

Sektörel Haberler İçin Tıklayınız.
Başa Dön