2020/226684 İHALE KAYIT NUMARALI (İ.K.N.) İHALE DUYURUSU

TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Ankara
TOKİ Toplu Konut İdare Bşk

Burdur Gölhisar Sulaması Yenileme 2 Kısım İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İlanın özeti şöyle. (İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.) (Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek.)

2020/226684

Niteliği
8.440 ha tarım arazisinin sulanması için basınçlı borulu sulama şebekesi ve sanat yapılarının yapımı ile Acıpayam Sulamasına ait iletim hattının 1. Etapta yapılan kısım (9.700 m ) harici kalan 19.092 metrelik kısmının inşaatı.
Yatırım Yeri
Burdur
Süre
Yer tesliminden itibaren 720 gün
Keşfi
Benzer
%70 - AIX. A / IX grubu işler
Diploma
İnşaat Mühendisliği
İhale Tarihi
16.6.2020
Saati
11:00
Yeri
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Toplantı Salonu
İdare
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
Teminat
%3 - 120 gün süreli
Dosya
0 TL
Kaynak
6.5.2020 tarihli KİB.
EKONOMİK VE MALİ YETERLİK KOŞULLARI

Bu ihale için bilanço veya eşdeğer belgeler isteniyor

Bu ihale için iş hacmine yönelik belgeler isteniyor

MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK KOŞULLARI

Teknik Personel

1 Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi 10 Yıl Deneyimli

2 Şantiye Mühendisi İnşaat Mühendisi 5 Yıl Deneyimli

1 Şantiye Mühendisi Harita Mühendisi 3 Yıl Deneyimli

1 Laborant İnşaat Teknikeri 3 Yıl Deneyimli

1 Topograf Harita Teknikeri 3 Yıl Deneyimli

1 İş Güvenliği Uzmanı 1 Yıl Deneyimli

Personel Cezaları: Şantiye şefi için 1.000 TL/Gün, Şantiye mühendisleri için 500 TL/Gün, Laborant ve Topograf için 400 TL/Gün, İş güvenliği uzmanı için 200 TL/Gün.

Yapı Araçları

İlanda ve Sözleşme Tasarısında Makine, Ekipman Belirtilmemiştir

BAZI DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek.

KİK İtiraz Bedeli: 24.571,00 TRY (Türk Lirası) Ödenek Durumu: Sözleşmede ve İdari Şartnamede ödenek belirtilmemiştir. - Bu iş için avans verilmeyecektir. - Fiyat farkı hesaplanacaktır.

Bu ilan, ihale tarihinden 41 gün önce yayınlanmıştır.

Bakınız 6.5.2020 Tarihli Kamu İhale Bülteni Sayfa 73

Bakınız : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/YeniIhaleArama.aspx

Başa Dön