KOLİN İNŞAAT TURİZM SANAYİ ve TİC AŞ

Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Naci Koloğlu Yönetim Kurulu Başkanı
Telefon/Faks:
0312 447 17 00 - 459 30 00 / 0212 281 50 55 / Faks: 0312 446 24 80
E-Posta: kolin@kolin.com.tr Web Adresi: http://www.kolin.com.tr Müteahhit Tipi: Yapım Müteahhidi Firma Adresi:
Horasan Sokak No: 14 06700 Gaziosmanpaşa Ankara
Sermaye ve Ortaklık Yapısı : Sermaye 2 milyar 500 milyon TL., Veysi Akın Koloğlu 581 Milyon 272 bin TL Celal Koloğlu 581 milyon 272 bin TL Naci Koloğlu 533 milyon 407 bin TL Hayriye Deniz Koloğlu 214 milyon 324 bin TL. Demet Moğulkoç 214 bin 324 TL. Kolsan İnş Oto Aş., Güzin Koloğlu 172 milyon 86 bin TL Mukadder Koloğlu 47 milyon 865 bin TL Mustafa Kemal Koloğlu 8 milyon 536 bin TL (20 Mayıs 2015/8823-7) Yönetim: 27 Mart 2012 günü yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Veysi Akın Koloğlu, Naci Koloğlu ve Celal Koloğlu görev taksimini ve imza yetkilerinin tespitini şu şekilde gerçekleştirdiler: Naci Koloğlu Yönetim Kurulu Başkanı, Veysi Akın Koloğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Celal Koloğlu Yönetim Kurulu Üyesi. Yönetim Kurulu, imza yetkisi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin şirketi tek imzaları ile temsil ve ilzam ve ahz-u kabza yetki verilmesi karar altına alındı. (30 Mart 2012 / 8038 - 39) / 26 Mart 2015 tarihinde yapılan genel kurulda yönetime seçilen yönetim kurulu üyeleri 20 Mart 2017 tarihinde yaptıkları toplantı neticesinde, Yönetim Kurulu Başkanlığına Naci Koloğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Veysi Akın Koloğlu ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Celal Koloğlu'nun seçilmelerine ve tüm yönetim kurulu üyelerinin münferiden atacakları imzaları ile tüm özel, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde en geniş manada hiçbir sınırlama olmaksızın, şirketi temsil ve ilzam etmelerine karar verildi. (28/03/2017 9293 7 )

Devam Eden İş Sayısı: 3 Devam Eden İşlerin Ortalama İndirim Oranı: -22,25% Devam Eden İşlerin Toplamı: 844.197.661, 13
Bitirdiği İş Sayısı: 11 Bitirdiği İşlerin Ortalama İndirim Oranı: -29,64% Bitirdiği İşlerin Toplamı: 1.416.704.063, 89
Devam Eden ve Bitirdiği İşlerin Toplam Sayısı: 14 Devam Eden ve Bitirdiği İşlerin Ortalama İndirim Oranı: -27,05% Devam Eden ve Bitirdiği İşlerin Toplamı: 2.260.901.725, 02
DEVAM EDEN ve BİTİRDİĞİ İŞLER ARASINDAKİ EN BÜYÜK İŞ: 503.750.000,00
Taahhüt Haber'in Kayıtlarına Göre İş Aldığı İdareler:
DSİ İçmesuyu Kanal Dai Bşk Ankara Karayolları 1 Bölge Md İstanbul Karayolları 13 Bölge Md Antalya Karayolları 16 Bölge Md Sivas Karayolları 8 Bölge Md Elazığ Karayolları Gn Md Ankara Karayolları Gn Md Program İzleme Dai Bşk Ankara TCDD Gn Md Ankara TCDD Gn Md Demiryolu Yapım Dai Bşk Ankara Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Gn Md (DLH)

Taahhüt Haber'in Kayıtlarına Göre Teklif Verdiği İdareler:
Karayolları 7 Bölge Md Samsun DSİ Proje İnş Dai Bşk Ankara DSİ 2 Bölge Md İzmir Karayolları 4 Bölge Md Ankara DSİ 4 Bölge Md Konya DSİ 23 Bölge Md Kastamonu Ankara Valiliği Yat İzl Koor Bşk Karayolları 2 Bölge Md İzmir Karayolları 12 Bölge Md Erzurum İstanbul Esenyurt Bld Fen İşl Md Antalya Büyükşehir Ulaşım Dai Bşk DSİ 26 Bölge Md Artvin DSİ Barajlar HES Dai Bşk Ankara Başbakanlık TOKİ Toplu Konut İdare Bşk İstanbul Büyükşehir Fen İşl Dai Bşk DSİ 20 Bölge Md Kahramanmaraş Karayolları 3 Bölge Md Konya
İş Ort. Devam Eden İş Sayısı: 6 İş Ort. Devam Eden İşlerin Ortalama İndirim Oranı: -49,93% İş Ort. Devam Eden İşlerin Toplamı: 5.929.026.270, 19
İş Ort. Bitirdiği İş Sayısı: 14 İş Ort. Bitirdiği İşlerin Ortalama İndirim Oranı: -19,53% İş Ort. Bitirdiği İşlerin Toplamı: 11.979.501.185, 39
İş Ort. Devam Eden ve Bitirdiği İşlerin Toplam Sayısı: 20 İş Ort. Devam Eden ve Bitirdiği İşlerin Ortalama İndirim Oranı: -32,99% İş Ort. Devam Eden ve Bitirdiği İşlerin Toplamı: 17.908.527.455, 58
İŞ ORT. DEVAM EDEN VE BİTİRDİĞİ
İŞLER ARASINDAKİ EN BÜYÜK İŞ:
4.294.713.000,00
İş Ort. İş Aldığı İdareler:
TCDD Gn Md Demiryolu Yapım Dai Bşk Ankara Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Gn Md (DLH) TCDD Gn Md Ankara İstanbul Büyükşehir Raylı Sistem Avrupa Yakası Md DSİ 20 Bölge Md Kahramanmaraş İstanbul Büyükşehir Raylı Sistem Anadolu Yakası Md Karayolları Gn Md Program İzleme Dai Bşk Ankara BOTAŞ AŞ Tedarik Sözleşmeler Dai Bşk DSİ Barajlar HES Dai Bşk Ankara Karayolları 4 Bölge Md Ankara

İş Ort. Teklif Verdiği İdareler:
Karayolları 15 Bölge Md Kastamonu Karayolları 5 Bölge Md Mersin DSİ 4 Bölge Md Konya Başbakanlık TOKİ Toplu Konut İdare Bşk Karayolları 1 Bölge Md İstanbul DHMİ Devlet Hava Meydanları İştl Gn Md Ankara
ORTAK GİRİŞİMLERİ :
Ort. Gir. Teklif Verdiği İdareler:
Karayolları 10 Bölge Md Trabzon İstanbul Büyükşehir Raylı Sistem Avrupa Yakası Md Karayolları 1 Bölge Md İstanbul Bursa Büyükşehir Dst Hiz Dai Bşk İhale Şb Md TCDD Gn Md Ankara Karayolları Gn Md Program İzleme Dai Bşk Ankara TCDD Gn Md Demiryolu Yapım Dai Bşk Ankara TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara
Başa Dön