Taahhüt Haber KGM 13 Bölge Müdürlüğünün Sıcak (Termoplastik - Çift Kompenantlı) Boya ile Yatay İşaretleme Yapılması 13 Haziran 2019 Perşembe günü ihale edilecek

KGM 13 Bölge Müdürlüğünün Sıcak (Termoplastik - Çift Kompenantlı) Boya ile Yatay İşaretleme Yapılması 13 Haziran 2019 Perşembe günü ihale edilecek


23 Mayıs 2019 günü KİK Bülteninde yayınlanan 2019/226735 (İKN) ilana göre Karayolları 13 Bölge Md Sorumluluğundaki Yollarda, Sıcak (Termoplastik - Çift Kompenantlı) Boya ile Yatay İşaretleme Yapılması yapım işi Yapım 4734/19 Açık İhale kapsamında gerçekleştirilecek. Taahhüt Haber’in mevzuattaki ip uçlarından faydalanarak yaptığı tahmine göre, ihalenin yaklaşık maliyeti (YM) 6.074.253,-TL. ile 28.611.919,-TL. arası aralığında yer alıyor.


Yüzde 70 'den az olmamak üzere Sıcak (Termoplastik - Çift Kompenantlı) Boya ile Yatay İşaretleme Yapılması işleri benzer iş deneyimi olarak isteniyor

ilana çıktığı iş için fiyat farkı hesaplanacak. İşin ödenek durumu ise 2019 yılı yüzde 35 ve 2020 yılı yüzde 65 olarak açıklandı. Katsayı değeri ve sorgulama koşulu; (N) : 1 / (SY) Sorgulama Yok (SD Altı Ret. İş Makul Teklif Sahibine İhale Edilecek) şeklinde duyurulan ihaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 'inden az olmamak üzere Sıcak (Termoplastik - Çift Kompenantlı) Boya ile Yatay İşaretleme Yapılması işleri benzer iş deneyimi olarak aranıyor. İhaleye katılmak için istenen diğer bir yeterlik kriteri ise bilanço veya eşdeğer belgeler ve iş hacmine yönelik belgeler aranması olarak dikkat çekiyor. İhale sonunda ihaleyi kazanan müteahhit ile idare, Teklif Birim Fiyat Sözleşme imzalayacaklar.

Yatırımın inşaatının 500 günde tamamlanması hedefleniyor

Kapsamında Termoplastik Boya ile; 350.000 m² Yol Çizgileri, Çift Kompenantlı Boya ile; 55.500 m² uygulama işi olan ve 500 günde tamamlanacağı hesaplanan yatırım, Taahhüt Haber'in bölge sınıflandırmasına göre TH_03_Bolge_IZMIR sınırları içinde yer alan, KGM 13 Bölge sorumluluğundaki yollarda inşa edilecek. İhale, Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Gazi Bulvarı Fabrikalar Mah. 07090 Antalya adresinde, 13 Haziran 2019 Perşembe günü, Saat: 10:00 'da yapılacak. Bu ihalede Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek.

İhale ilanı özeti, ilanın tam metni, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 24 Mayıs 2019 Cuma tarihli ve 2135 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 20 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. http://www.taahhuthaber.com

Başa Dön