1 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3078 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

1 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3078 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– Türkiye Ekonomisi 2022 yılında yüzde 5,6 büyürken İnşaat Sektörü negatif ayrışarak yüzde 8,4 daraldı BKZ Sayfa 13 28 Şubat 2023 Salı günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 13-17

– 28 Şubat 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL‘ye yaklaşan 60 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 18-20

– 28 Şubat 2023 Salı günü, Sakarya Valiliği Yat İzl Koor Bşk, 1250 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yeni Bina Yapım İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 28 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-32

– 28 Şubat 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 33

– 28 Şubat 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 34-39 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 28 Şubat 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, İstanbul Büyükşehir Yapı İşl Md BIII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 13 Ocak 2023 günü firma tekliflerini aldığı, İstanbul Anadolu Yakası Kamu Binaları Bakım, Onarım, Tadilat ve Ek Hizmet Yapıları IX Grup İnşaatı yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 379 milyon 519 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 343 milyon 163 bin TL. bedelle REMAK İNŞAAT+VAROLGRUP gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 23 Şubat 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 25 Şubat 2023 tarihinde başlandı ve işin 13 Şubat 2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 43 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar TL’yi geçen 58 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının
iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 41-54

– 28 Şubat 2023 Salı günü gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 80 milyon TL’ye yaklaşan toplam 4 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 56-57

Ankara 1 Mart 2023 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3078
Günlük Taahhüt Haber 01 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3078 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 01 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3078 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

28 Şubat 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL‘ye yaklaşan 60 adet ihale duyurusu yayınlandı.