1 Temmuz 2022 Cuma tarih ve 2909 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

1 Temmuz 2022 Cuma tarih ve 2909 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz… 

– MUSKİ Milas Ören Kanalizasyon Şebekesi MUS2-W2 ihalesini 152 milyon lira bedelle ATİLLA İNŞAAT kazandı BKZ Sayfa 15 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 15-16

– 30 Haziran 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyar TL‘yi geçen 111 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 30 Haziran 2022 Perşembe günü, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md, 450 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Erzincan 500 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı Yapımı yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 30 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-39

– 30 Haziran 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 40

– 30 Haziran 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 41-51 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 30 Haziran 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 450 milyon TL’yi geçen 42 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 53-60

– 30 Haziran 2022 Perşembe günü Karayolları 10 Bölge Md Trabzon, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Çayeli – (Pazar – Hemşin) Ayr km: 0+000 – 6+500 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri ve Üstyapı İşleri Yapılması İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 270 milyon 523 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 15 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 33,74 tenzilat (Kırım) ve 179 milyon 901 bin TL fiyatla AGNE YAPI+ŞENGÖK KELEŞOĞLU’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 7 teklif var. BKZ Sayfa 62 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 850 milyon TL’yi geçen toplam 24 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 62-70

– 29 Haziran 2022 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 71-72

– 30 Haziran 2022 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 73

– 30 Haziran 2022 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 74

Ankara 1 Temmuz 2022 Cuma

Bilgi için 0312 438 26 41 – 42

taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2909
Günlük Taahhüt Haber 01 Temmuz 2022 Cuma tarih ve 2909 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 01 Temmuz 2022 Cuma tarih ve 2909 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

30 Haziran 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyar TL‘yi geçen 111 adet ihale duyurusu yayınlandı.