11 Ağustos 2021 Çarşamba tarih ve 2683 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

11 Ağustos 2021 Çarşamba tarih ve 2683 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 10 Ağustos 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar 150 milyon TL’yi geçen 60 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 14-16
  • 10 Ağustos 2021 Salı günü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü) 750 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’sinden az olmamak üzere AI Grup (Köprü ve Viyadük İşleri) benzer iş deneyimi aradığı, İstanbul Anadolu Yakası Geneli Köprü Güçlendirme, İstinat Yapıları ve Heyelan Önleme İnşaatı İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 17 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-28
  • 10 Ağustos 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 29
  • 10 Ağustos 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 30-35 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 10 Ağustos 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ’nin BII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 2 Mart 2021 günü firma tekliflerini aldığı, Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Muhittin Mahallesi 1 Etap 570 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 179 milyon 777 bin 932 TL. olan yatırımı 133 milyon 920 bin TL bedelle HÜKMÜ PEKER+YENİ FİDAN İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 5 Temmuz 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 14 Temmuz 2021 tarihinde başlandı ve işin 14 Ocak 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 43 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 875 milyon TL’ye yaklaşan 77 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 37-58
  • 10 Ağustos 2021 Salı günü DSİ 5 Bölge Müdürlüğü, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Kayseri-Felahiye İl Yolu km:0+000-24+600 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı (BSK) Yol Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 193 milyon 558 bin 515 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 71 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 40,30 tenzilat (Kırım) ve 115 milyon 548 bin 66 TL fiyatla ORKA ALTYAPI+A TURAN YOL’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 37 teklif var.BKZ Sayfa 60 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 9 adet ve 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yapılan 1 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 450 milyon TL’yi geçen toplam 10 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 60-64
  • 10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 66-67

Ankara 11 Ağustos 2021 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2683
Günlük Taahhüt Haber 11 Agustos 2021 Çarsamba tarih ve 2683 sayili nüshasinin bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın