11 Eylül 2023 Pazartesi tarih ve 3209 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

11 Eylül 2023 Pazartesi tarih ve 3209 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– 8 Eylül 2023 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 12-17

– 8 Eylül 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL‘yi geçen 55 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 18-20

– 8 Eylül 2023 Cuma günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 650 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İstanbul İli Kadıköy İlçesi, Medeniyet Üniversitesi Göztepe/Ünalan Yerleşkesi Yemekhane ve Gençlik Merkezi Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 24 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-30

– 8 Eylül 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 31

– 8 Eylül 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 32-35 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 8 Eylül 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları Gn Md Program İzleme Dai Bşk AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 3 Mayıs 2023 günü firma tekliflerini aldığı, Eskişehir-Seyitgazi-3. Bl. Hd. (Kırka Geçişi Dahil) Yolunun Km:39+000-60+255(G)/59+800(İ)-67+000 Arasındaki Yapım Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 1 milyar 305 milyon 512 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 855 milyon 993 bin TL. bedelle KARFEN İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 24 Ağustos 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 8 Eylül 2023 tarihinde başlandı ve işin 16 Kasım 2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 38 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar TL’yi geçen 44 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 37-45

– 8 Eylül 2023 Cuma günü Karayolları 9 Bölge Md Diyarbakır, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat Yolu km:0+000-20+000 Arası İkmal İnşaatı ve Batman-Beşiri -Kurtalan- Siirt Bölünmüş Yolu km:14+491-21+122 Kesiminin Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 698 milyon 148 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 24 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 30,11 tenzilat (Kırım) ve 487 milyon 946 bin TL fiyatla DEMGÜN İNŞAAT+ALİ KÖYBAŞI’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 11 teklif var.BKZ Sayfa 47 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar TL’yi geçen toplam 15 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 47-53

– 6 Eylül 2023 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, TCDD Gn Md, 23 Haziran 2023 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Karaman-Ulukışla Elektrifikasyon Tesisleri Kurulumu Yapım İşi ihalesine yönelik olarak KIYMET İNŞAAT’ın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Başvurunun reddine,” kararı aldı. BKZ Sayfa 55 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 54-55

Ankara 11 Eylül 2023 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3209
Günlük Taahhüt Haber 11 Eylül 2023 Pazartesi tarih ve 3209 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 11 Eylül 2023 Pazartesi tarih ve 3209 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

8 Eylül 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL‘yi geçen 55 adet ihale duyurusu yayınlandı.