11 Haziran 2021 Cuma tarih ve 2645 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

11 Haziran 2021 Cuma tarih ve 2645 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

 • 10 Haziran 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 566 milyon TL ‘yi geçen 74 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
 • 10 Haziran 2021 Perşembe günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 550 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 90’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Sinop İli, Merkez İlçesi, Ordu Mahallesi 317 Adet Konut ve 4 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 23 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-29
 • 10 Haziran 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 30
 • 10 Haziran 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 31-37 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
 • 10 Haziran 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 5 Bölge Müdürlüğünün pazarlık usulü ile (4734 sayılı ihale Kanunun 21’inci maddesi (b) fıkrasına göre) ihale ettiğini ve 8 Nisan 2021 Perşembe günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği, (Adana-Kozan) Ayr Mansurlu 6blhdyolu km:37+400 – 40+950 ve km:44+000 – 55+000 Arası Heyelan Islahı İle Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı (İkmal) İşleri Yapım İşi Pazarlık (MD 21 B) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 121 milyon 847 bin 776 TL. olan yatırımı, yaklaşık 96 milyon 300 bin TL bedelle TREND İNŞAAT TİCARET gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 24 Mayıs 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 4 Haziran 2021 tarihinde başlandı ve işin 9 Temmuz 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 45 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 375 milyon TL’yi
  geçen 47 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 39-51
 • 10 Haziran 2021 Perşembe günü gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 65 milyon TL’yi geçen toplam 8 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 53-56
 • 9 Haziran 2021 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, TOKİ’nin 11 Ağustos 2020 tarihinde ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Kahramanmaraş Karakuz Barajı İnşaatı ihalesine yönelik olarak VESTAN İNŞAAT ve ARHAT ENERJİ (DAŞÇI ENERJİ)’nin yaptığı, idarenin ihaleyi iptal etmesi ile ilgili iki şikayet başvurusu hakkında “İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline” kararı aldı. BKZ Sayfa 57 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden işleri ile bitirdiği işlerin yer aldığı “Mali Dizin” sayfalarına atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için için BKZ Safa 57-61
 • 10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 63-64
 • 10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 65

Ankara 11 Haziran 2021 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / 2645
Günlük Taahhüt Haber 11 Haziran 2021 tarih ve 2645 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın