12 Aralık 2022 Pazartesi tarih ve 3021 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

12 Aralık 2022 Pazartesi tarih ve 3021 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– 2023 yılında ulaştırma yatırımlarının 3’te 2’si demir yollarına yapılacak BKZ Sayfa 14 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 14-16

– 9 Aralık 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 4 milyar TL ‘ye yaklaşan 61 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 9 Aralık 2022 Cuma günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 500 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi 2. Etap 497 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 26 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-35

– 9 Aralık 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 36

– 9 Aralık 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 37-43 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 9 Aralık 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ DIII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 11 Ekim 2022 günü firma tekliflerini aldığı, İTM.416 Referanslı, 400 kV Çınar 380 TM (GAP) Yapımı yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 413 milyon 795 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 365 milyon 591 bin TL. bedelle MET ENERJİ gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 17 Kasım 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 26 Kasım 2022 tarihinde başlandı ve işin 18 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 53 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 2 milyar TL’y geçen 42 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının
yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 45-54

– 8 Aralık 2022 Perşembe günü TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesi Batıkent Mahallesi 3 Etap 603 Adet Konut, 10 Adet Dükkan ve 1 Adet 10 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 723 milyon 956 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 2 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 1,39 zam ve 734 milyon TL fiyatla STAR PLUS+STAR LİFE’den geldi. BKZ Sayfa 59 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 4 adet ve 9 Aralık 2022 günü yapılan 10 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar TL’yi geçen toplam 15 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Fir alar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 56-61

– 9 Aralık 2022 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 62

Ankara 12 Aralık 2022 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3021
Günlük Taahhüt Haber 12 Aralık 2022 Pazartesi tarih ve 3021 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 12 Aralık 2022 Pazartesi tarih ve 3021 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

9 Aralık 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 4 milyar TL ‘ye yaklaşan 61 adet ihale duyurusu yayınlandı.