14 Haziran 2021 Pazartesi tarih ve 2646 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

14 Haziran 2021 Pazartesi tarih ve 2646 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

-11 Haziran 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 575 milyon TL ‘ye yaklaşan 69 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16

-11 Haziran 2021 Cuma günü, Karayolları 13 Bölge Müdtürlüğü (Antalya) , 650 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AV veya AI Grup benzer iş deneyimi aradığı, Antalya-Serik-Manavgat Yolu Boğazkent Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları (Km=40+800) Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri ve BSK Üstyapı İşleri İnşaatı İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 19 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-29

-11 Haziran 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iki düzeltme ilanı için BKZ Sayfa 30

-11 Haziran 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 31- 36(Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

-11 Haziran 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları Genel Müdürlüğünün pazarlık usulü ile (Maddde 21/b) ihale ettiğini ve 22 Nisan 2021 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği KKTC D850 Karayolunun Doğusunda YerAlan Muhtelif 3 Sınıf Yollar İle Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yollarının Yapım, Onarım ve Üstyapı Takviye İşleri Pazarlık (MD 21 B) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 158 milyon 568 bin 292 TL olan yatırımı, yaklaşık 150 milyon 142 bin TL bedelle TAŞYAPI İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 26 Mayıs 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 10 Haziran 2021 tarihinde başlandı ve işin 31 Ocak 2023 tarihinde tamamlanması hedeflenmiş. BKZ Sayfa 44 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 825 milyon TL’yi geçen 41 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 38-49

-11 Haziran 2021 Cuma günü gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 10 milyon TL’ye yaklaşan toplam 6 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 51-53

-11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 55-56

-11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanan Adana Karaisalı Belediyesinin bir hizmet ihalesi sonucu (EtütProje) ihalesi sonucu ve ihaleyi kazanan firmanın iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 57

Ankara 14 Haziran 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / 2646
Günlük Taahhüt Haber 14 Haziran 2021 tarih ve 2646 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın