14 Kasım 2022 Pazartesi tarih ve 3001 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

14 Kasım 2022 Pazartesi tarih ve 3001 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– THBB: “İnşaat Geçen Yıla Göre Yavaş Seyrediyor” BKZ Sayfa 13 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 13-14

– 11 Kasım 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL ‘yi geçen 46 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 15-18

– 11 Kasım 2022 Cuma günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 550 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Balıkesir İli, Karesi İlçesi, 2. Etap 458 Adet Konut, 12 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 23 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 19-29

– 11 Kasım 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 30

– 11 Kasım 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 31-35 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 11 Kasım 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, İstanbul Valiliği Yat İzl Koor Bşk pazarlık usulü ile ihale ettiğini ve 12 Ekim 2022 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği Aİstanbul İli Başakşehir İkitelli 2 Mah (1414 Ada 8 Parsel) Anadolu Lisesi ve Ortaokul Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 149 milyon 637 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 148 milyon 850 bin TL. bedelle POLATKAYAYAPI+ADER MÜHENDİSLİK gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 3 Kasım 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 14 Kasım 2022 tarihinde başlandı ve işin 18 Aralık 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 45 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 800 milyon TL’ye yaklaşan 64 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bede leri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 37-49

– 11 Kasım 2022 Cuma günü Eti Maden İşlt Gn Md Tesis Müh Dai Bşk Ankara, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Emet Borik Asit Reaksiyon ve Filtrasyon Üniteleri Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 1 milyar 20 milyon 210 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 3 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 5,02 tenzilat (Kırım) ve 969 milyon TL fiyatla UNİTEK İNŞAAT+ASOS PROSES’den geldi. BKZ Sayfa 55 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 18 adet ve geçtiğimiz günlerde yapılan 5 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 3 milyar TL’yi geçen toplam 24 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 51-61

– 11 Kasım 2022 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 62

Ankara 14 Kasım 2022 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3001
Günlük Taahhüt Haber 14 Kasım 2022 Pazartesi tarih ve 3001 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 14 Kasım 2022 Pazartesi tarih ve 3001 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

11 Kasım 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL ‘yi geçen 46 adet ihale duyurusu yayınlandı.