2 Temmuz 2024 Salı tarih ve 3411 sayılı Taahhüt Haber aboneleri için yayınlandı

2 Temmuz 2024 Salı tarih ve 3411 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir kopyası PDF formatındaki baskısı ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Taahhüt Haber’de yer alan Eşik Değer Üstü (EDÜ)  (13a ilan)  ve EDYÜ  (Eşik Değerin Yarısı Üstü ancak Eşik Değerin Altında) yapım ihale duyuruları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 11-16

– 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde  dolayısıyla EKAP’TA, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar 900 milyon TL‘yi geçen 49 adet yapım ihale duyurusu yayınlandı. (13b1 ilan olanlar hariç) Güne Bakış için BKZ Sayfa 18

– 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü, TC Adalet Bakanlığı (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) 700 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’sinden az olmamak üzere BII Grubu İşler ve bu işlere ait ikmal işleri benzer iş deneyimi aradığı, Siirt Ceza İnfaz Kurumu İkmal İnşaatı Yapım İşi (Toplam İnşaat Alanı 49.581,62 m² Olan, 1 Adet T Tipi Ceza İnfaz Kurumu, 1 Adet Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Eklentilerinin İkmal İşi)  için  yaklaşık maliyeti eşik değer üstünde yer alan  (EDÜ) bir başka deyişle 13a ilan  ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 27 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a ilan (EDÜ) ve 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 4743 sayılı KİK 13a, 13b3, ve 13b2  maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 22-31

– 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde (KİK Bülteninde) dolayısıyla Elektronik Kamu Alım Platformunda (EKAP) yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 32

– 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 33-36 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, DHMİ – Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1 Nisan .2024 tarihinde Kamu İhale Yasası Madde 19 – Açık ihale kapsamında  isteklinin teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi arayarak ilana çıktığı ve 2 Mayıs 2024 Perşembe günü firma tekliflerini aldığı, Kapadokya Havalimanı Terminal Binası ve Mütemmim Tesisler Yapımı inşaatı işinin sonuç ilanı yayınlandı. Yayınlanan sözleşme bilgilerine göre 2 Mayıs 2024 Perşembe günü yapılan ihalede ilk oturum verilerine göre de makul ve aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlenen İNTERKON MÜHENDİSLİK+MATRİS ALTYAPI yaklaşık maliyeti (Keşfi) 794 milyon 822 bin TL olan yatırımın inşaatını yapmayı  755 milyon TL bedelle taahhüt etti. Sözleşmesinin 25 Haziran 2024 arihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara aynı gün (25 Haziran 2024) başlandı ve işin 16. Kasım 2027 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 41 Bu ve KİK Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta aynı gün  yayınlanan ve yatırım hacimleri  (ihale bedelleri) toplamı 2 milyar 8 milyon 917 bin TL’yi geçen 27 adet, güncel  (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 14  yıl içinde  kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ait olduğu yılını fiyatlarıyla ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları aritmetik ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar  Etkinlik ve Mali Dizin’e atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 38-43

– 28 Haziran 2024 Cuma günü TOKİ, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Ankara İli, Nallıhan İlçesi, Hacıbey Mahallesi 84 Adet Konut, Nasuhpaşa Mahallesi 65 Adet Konut ve Atatürk (Yazı) Mahallesi 44 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi inşaatı işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti)  789 milyon 161 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği  koşulu ile ilana çıkan ve 5 teklifin geldiği ihalede makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 19,58  tenzilat (Kırım)  ve 634 milyon 665 bin TL fiyatla GÜZELLER MÜHENDİSLİK+DİANER YAPI’dan geldi. İlk oturum değerlendinesine göre ihalede sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle sınır değer altında kalan ve ADTA – Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları istenmesi mühtemel tek teklif var. BKZ Sayfa 47 Bu ve 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü gerçekleştirilen 7 adet olmak üzere yaklaşık  maliyetleri toplamı 1 milyar 55 milyon 39 bin TL’yi geçen toplam 8 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 14  yıl içinde  kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin  ait olduğu yılını fiyatlarıyla ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları aritmetik ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar  Etkinlik ve Mali Dizin’e atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 45-48

Ankara 2 Temmuz 2024 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3411
Günlük Taahhüt Haber 2 Temmuz 2024 Salı tarih ve 3411 sayılı nüshasının ön kapağı

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

ÖZET

1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde  dolayısıyla EKAP’TA, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar 900 milyon TL‘yi geçen 49 adet yapım ihale duyurusu yayınlandı.