21 Ekim 2022 Cuma tarih ve 2985 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

21 Ekim 2022 Cuma tarih ve 2985 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– EMLAK KONUT Kartal 12711 Ada 2 Parsel’de yapılacak KDP için ön yeterlik başvurularını topladı KONUT BKZ Sayfa 15 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 15-16

– 20 Ekim 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL‘yi geçen 54 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 20 Ekim 2022 Perşembe günü, Hatay Büyükşehir Dst Hiz Dai Bşk, 360 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Yaş Sebze ve Meyve Hali Kompleksi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 25 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-33

– 20 Ekim 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 34

– 20 Ekim 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 35-39 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 20 Ekim 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md BII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 26 Ağustos 2022 günü firma tekliflerini aldığı, Muş Merkez 500 Yataklı Devlet Hastanesi Yapımı Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 1 milyar 647 milyon 672 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 1 milyar 630 milyon TL. bedelle MBD İNŞAAT+NESMAYAPI gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 7 Ekim 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 14 Ekim 2022 tarihinde başlandı ve işin 12 Eylül 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 46 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 3 milyar TL’yi geçen 67 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 41-53

– 20 Ekim 2022 Perşembe günü Karayolları 7 Bölge Md Samsun, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı (Terme-Ünye) Ayr-İkizce İl Yolu km: 9+500-17+360 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı (BSK) İşleri yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 434 milyon 24 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 19 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 31,57 tenzilat (Kırım) ve 297 milyon TL fiyatla İRFAN İNŞAAT’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 5 teklif var. BKZ Sayfa 55 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 10 adet ve 20 Ekim 2022 Perşembe günü yapılan 10 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 1 milyar 500 milyon TL’yi geçen toplam 21 adet A, B ve C Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 55-62

– 19 Ekim 2022 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, DSİ İçmesuyu Dai Bşk Ankara, 26 Şubat 2021 Cuma günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Antalya-Karacaören 2 Barajı İçmesuyu Tesisleri ihalesine yönelik olarak YÜKSEL İNŞAAT+MAKİMSAN ASFALT’ın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 63 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 63-65

– 20 Ekim 2022 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 66

Ankara 21 Ekim 2022 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2985
Günlük Taahhüt Haber 21 Ekim 2022 Cuma tarih ve 2985 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 21 Ekim 2022 Cuma tarih ve 2985 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

20 Ekim 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL‘yi geçen 54 adet ihale duyurusu yayınlandı.