22 Ağustos 2023 Salı tarih ve 3196 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

22 Ağustos 2023 Salı tarih ve 3196 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 14-18

– 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyar 500 milyon liraya yaklaşan 76 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 19-22

– 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü, DSİ 8 Bölge Müdürlüğünün , 800 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AIX Grup benzer iş deneyimi aradığı, Erzurum Sakalıkesik ve Ortabahçe Sulamaları AT ve TİGH 2.Kısım için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 24 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 23-36

– 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan bir iptal ilanı için BKZ Sayfa 37

– 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 38-43 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ’nin BIII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 11 Temmuz 2023 Salı günü firma tekliflerini aldığı, Sinop Ayanacık 2 Etap 158 Adet Konut inşaatı ve altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 310 milyon 220 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 309 milyon 325 bin TL. bedelle ÇAKIR YAPI+ANKAMİMARLIK gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 9 Ağustos 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 18 Ağustos 2023 arihinde başlandı ve işin 2024 yılı Eyül ayında tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 52 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 2 milyar 250 milyon TL’yi geçen 67 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 45-60

– 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü MESKİ’nin 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Mersin İli,Tarsus İlçesi, Atalar, Bahşiş, Yeşiltepe, Köselerli Mahalleleri Atıksu Şebeke Hattı ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 375 milyon 173 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 2 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 7,08 tenzilat (Kırım) ve 347 milyon 674 bin TL fiyatla ESEN İNŞAAT+YETKAY İNŞAAT (CİLO İNŞAAT)’tan geldi. İşin adı geçen ortak girişime ihale edelimesi bekleniyor. BKZ Sayfa 62 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 705 milyon TL’yi geçen toplam 7 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve inirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 62-66

Ankara 22 Ağustos 2023 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3196
Günlük Taahhüt Haber 22 Ağustos 2023 Salı tarih ve 3196 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 22 Ağustos 2023 Salı tarih ve 3196 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

21 Ağustos 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyar 500 milyon liraya yaklaşan 76 adet ihale duyurusu yayınlandı.