23 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3157 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

23 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3157 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– Dikimevi – Mamak Metrosu için 250 milyon Euro EBRD + AFD Kredi sözleşmesi imzalandı BKZ Sayfa 13 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı önemli gelişmelerin kısa haberleri ve 22 Haziran 2023 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 13-18

– 22 Haziran 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 4 milyar TL‘yi geçen 71 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 21-24

– 22 Haziran 2023 Perşembe günü, DSİ Arazi Toplulaştırma TİGH Dai Bşk, 1000 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 90’inden az olmamak üzere AXX Grup benzer iş deneyimi aradığı, Adana Ceyhan Ovası 2 Kısım Tarla İçi Kapalı (Borulu) Drenaj ve TİGH Projesi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 30 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 25-36

– 22 Haziran 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 37

– 22 Haziran 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 38-43 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 22 Haziran 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 1 milyar TL’yi geçen 47 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 45-54

– 22 Haziran 2023 Perşembe günü DSİ 26 Bölge Md Artvin, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Artvin Ardanuç İlçesi Kızılcık, Harmanlı, Boyalı, Akarsu, Aşıklar ve Müezzinler Köylerinin Bulanık Deresinden Sulanması Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 599 milyon 999 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 2 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 3,76 zam ve 622 milyon 562 bin TL fiyatla DİRGÜN İNŞAAT+BERYAR İNŞAAT’den geldi. BKZ Sayfa 58 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 2 milyar TL’yi geçen toplam 19 adet A, B ve C Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Fir alar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 56-63

Ankara 23 Haziran 2023 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3157
Günlük Taahhüt Haber 23 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3157 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 23 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3157 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

22 Haziran 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 4 milyar TL‘yi geçen 71 adet ihale duyurusu yayınlandı.