25 Ocak 2022 Salı tarih ve 2800 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

25 Ocak 2022 Salı tarih ve 2800 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • Emlak Konut Fikirtepe ihalelerinde 3467/1, 3456/1, 3463/1, 3470/1,3472/1, 3464/1, 3464/2 ve 3464/3 parseller için sözleşmeler imzalandı BKZ Sayfa 9 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 9-10
  • 24 Ocak 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 500 milyon TL‘ye yaklaşan 38 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 24 Ocak 2022 Pazartesi günü, İller Bankası Yat Koor Dai Bşk, 400 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AXI Grup benzer iş deneyimi aradığı, Kaynarca (Sakarya) Atıksu Arıtma Tesisi ve Kısmi Kanalizasyon İnşaatı yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 18 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-22
  • 24 Ocak 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 23
  • 24 Ocak 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 24-27 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 24 Ocak 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 150 milyon TL’ye yaklaşan 18 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 29-32
  • 24 Ocak 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 200 milyon TL’yeyaklaşan toplam 8 adet A ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 34-37
  • 10 Ocak 2022 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Makine Kiralama ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 39
  • 24 Ocak 2022 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 40

Ankara 25 Ocak 2022 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2800
Günlük Taahhüt Haber 25 Ocak 2022 Salı tarih ve 2800 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 25 Ocak 2022 Salı tarih ve 2800 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

25 Ocak 2022 Salı tarih ve 2800 sayılı Taahhüt Haber Aboneleri için yayınlandı / 25 Ocak 2022 Salı tarih ve 2800 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…