26 Temmuz 2022 Salı tarih ve 2923 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

26 Temmuz 2022 Salı tarih ve 2923 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– TÜİK: “Temmuz ayında inşaat güven endeksi yüzde 2,4 arttı” Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 17

– 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL ‘ye yaklaşan 119 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 19-22

– 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü, İzmir Büyükşehir Bld, 365 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AV Grup benzer iş deneyimi aradığı, İl Sınırları İçindeki Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol ve İnşaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 24 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 23-43

– 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 44

– 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 45-54 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Mersin Akdeniz Bld Fen İşl Md DVI Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 27 Mayıs 2022 günü firma tekliflerini aldığı, MBB sınırları dahilinde muhtelif, Hizmet Binaları, Tesisler, Parklar, İkmale Kalmış İşler, Kentsel Tasarım İşleri, Atık Aktarma istasyonları, Katı Atık Depoları, Mezarlıklar vb yapım, bakım, onarım yapılması işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 398 milyon 770 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 640 milyon 343 bin TL. bedelle ÖZKA İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 7 Temmuz 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 7 Temmuz 2022 tarihinde başlandı ve işin 26 Haziran 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 43 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 2 milyar TL’yi geçen 65 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 71-81

– 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü Karayolları 2 Bölge Md İzmir, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı İzmir – Ankara Devlet Yolu Güzergahı Kemalpaşa Ayr – Uşak Arasındaki Muhtelif Kesimlerde Kavşak Tanzimi, Sanat Yapısı, Altyapı İyileştirme ve Üstyapı Onarımı Yapılması İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 768 milyon 205 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 13 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 29,12 tenzilat (Kırım) ve 544 milyon 535 bin TL fiyatla FEZA TAAHHÜT’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 2 teklif var. BKZ Sayfa 72 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 2 milyar TL’yi geçen toplam 29 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 71-81

– 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 82

Ankara 26 Temmuz 2022 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2923
Günlük Taahhüt Haber 26 Temmuz 2022 Salı tarih ve 2923 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 26 Temmuz 2022 Salı tarih ve 2923 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

25 Temmuz 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL ‘ye yaklaşan 119 adet ihale duyurusu yayınlandı.