27 Ekim 2022 Perşembe tarih ve 2989 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

27 Ekim 2022 Perşembe tarih ve 2989 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– ULUBOL İNŞAAT’ın yapımını yaklaşık 500 milyon liraya taahhüt ettiği Çınarcık – Altınova içme suyu isale hattının ilk kazması vuruldu BKZ Sayfa 15 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 15-16

– 26 Ekim 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL ‘yi geçen 74 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 26 Ekim 2022 Çarşamba günü, TTC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md, 7500 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi 300 Yataklı Ek Bina İkmal İnşaatı Yapımı yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 27 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-35

– 26 Ekim 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 36

– 26 Ekim 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 37-43 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 26 Ekim 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk BII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 24 Ağustos 2022 günü firma tekliflerini aldığı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Üzülmez TTK Lojmanları ve Çevresi 2. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 369 Adet Konut ve 2 Adet Büfe İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 438 milyon 494 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 426 milyon TL. bedelle TEKON YAPI+METRON YAPI gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 14 Ekim 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 21 Ekim 2022 tarihinde başlandı ve işin 11 Haziran 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 52 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 2 milyar TL’ye yaklaşan 80 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 45-61

– 26 Ekim 2022 Çarşamba günü TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı İTM.419 Referanslı 400 kV Bursa Batı TMYapımı yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 642 milyon 413 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 6 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 16,28 tenzilat (Kırım) ve 537 milyon 839 bin TL fiyatla EMTA ELEKTRİK ’den geldi. BKZ Sayfa 74 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 19 adet ve 25 Ekim 2022 Salı günü yapılan 9 adet olmak üzere maliyetleri toplamı 2 milyar TL’ye yaklaşan toplam 29 adet A , B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 63-74

Ankara 26 Ekim 2022 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Gunluk Taahhut Haber Bulteni Kapak Resmi / Sayı 2989
Günlük Taahhüt Haber 27 Ekim 2022 Perşembe tarih ve 2989 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 27 Ekim 2022 Perşembe tarih ve 2989 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

26 Ekim 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL ‘yi geçen 74 adet ihale duyurusu yayınlandı.