28 Eylül 2022 Çarşamba tarih ve 2968 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

28 Eylül 2022 Çarşamba tarih ve 2968 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– İnşaat Güven Endeksi Eylül ayında Ağustos ayına göre yüzde 2,1 arttı BKZ Sayfa 15 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 15-16

– 27 Eylül 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyar TL‘yi geçen 101 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 27 Eylül 2022 Salı günü, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md, 1000 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Siirt Merkez 400 Yataklı Devlet Hastanesi Yapımı Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 28 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-39

– 27 Eylül 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 40

– 27 Eylül 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 41-49 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 27 Eylül 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları Gn Md Program İzleme Dai Bşk pazarlık usulü ile ihale ettiğini ve 28 Temmuz 2022 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği Kınalı Ayr-Büyükçekmece Devlet Yolu km:11+000-52+000 Kesiminin Yapım işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 1 milyar 574 milyon 815 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 1 milyar 509 milyon 244 bin TL. bedelle ATİS ASFALT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 9 Eylül 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 26 Eylül 2022 tarihinde başlandı ve işin 20 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 54 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 2 milyar TL’yi geçen 64 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 51-64

– 27 Eylül 2022 Salı günü İzmir Valiliği Yat İzl Koor Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü (Ana Bina-3+1 Konaklama-Peyzaj) İnşaatı yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 208 milyon 549 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 3 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 4,63 tenzilat (Kırım) ve 198 milyon 885 bin TL fiyatla KOMAN YAPI+ARGAN MÜHENDİSLİK’den geldi. BKZ Sayfa 71 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 800 milyon TL’yi geçen toplam 21 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 66-74

– 27 Eylül 2022 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 75

Ankara 28 Eylül 2022 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2968
Günlük Taahhüt Haber 28 Eylül 2022 Çarşamba tarih ve 2968 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 28 Eylül 2022 Çarşamba tarih ve 2968 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

27 Eylül 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyar TL‘yi geçen 101 adet ihale duyurusu yayınlandı.