28 Haziran 2024 Cuma tarih ve 3409 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

28 Haziran 2024 Cuma tarih ve 3409 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir kopyası PDF formatındaki baskısı ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– 27 Haziran 2024 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yer alan Eşik Değer Üstü (EDÜ) (13a ilan) ve EDYÜ  (Eşik Değerin Yarısı Üstü ancak Eşik Değerin Altında) yapım ihale duyuruları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 13-17

– 27 Haziran 2024 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde  dolayısıyla EKAP’TA, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyar 400 milyon TL‘yi geçen 58 adet yapım ihale duyurusu yayınlandı. (13b1 ilan olanlar hariç) Güne Bakış için BKZ Sayfa 19

– 27 Haziran 2024 Perşembe günü, Karayolları 8 Bölge Müdürlüğü (Elazığ) , 750 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere (A) Alt Yapı İşleri Başlığı Altında Yer Alan V. Grup: Karayolu İşleri (Altyapı + Üstyapı) veya I. Grup: Köprü ve Viyadük İşleri benzer iş deneyimi aradığı, (Elazığ-Malatya)Ayr-(Sincik-Damlacık)Ayr İl Yolu km:40+000-73+300 Arası Yapım İşi (355.000,00 Ton Plent-Miks Temel ve Plent-Miks Alttemel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı İle)(Herşey Dahil), 10.000 m³ Ocak Taşından İstenilen Tiplerde Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Asfalt Mıcırı Temini, Yıkanması ve Nakli ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilen Cins ve Miktarlarda Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı İşi) için yaklaşık maliyeti eşik değer üstünde yer alan  (EDÜ) bir başka deyişle 13a ilan  ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 24 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a ilan (EDÜ) ve 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 4743 sayılı KİK 13a, 13b3, ve 13b2  maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 23-34

– 27 Haziran 2024 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde (KİK Bülteninde)  dolayısıyla Elektronik Kamu Alım Platformunda (EKAP) yayınlanan ilanların atıfları için BKZ Sayfa 35

– 27 Haziran 2024 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 36-39 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 27 Haziran 2024 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün 26 Şubat 2024 günü Kamu İhale Yasası (KİY) Madde 19 kapsamında teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere BII  Grup benzer iş deneyimi arayarak ilana çıktığı ve 27 Mart 2024 Çarşamba günü firma tekliflerini aldığı, Kırklareli Merkez Devlet Hastanesi 250 Yataklı Ek Bina Yapım (Toplam İnşaat Alanı 62.500,00 m2 Olan, B+Z+5+Ç Katlı Betonarme Hastane Binası inşaatı)  işinin sonuç ilanı yayınlandı. Yayınlanan sözleşme bilgilerine göre yaklaşık maliyeti (Keşfi)  2 milyar 51 milyon 191 bin TL  olan yatırımı, 1 milyar 967 milyon 749 bin TL bedelle DKR İNŞAAT+BAHADIR MÜHENDİSLİK  gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 14 Mayıs 2024 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 23 Mayıs 2024  tarihinde başlandı ve işin 31 Temmuz 2026 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 45 Bu ve KİK Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta aynı gün  yayınlanan KİY Madde 19 kapsamında yürütülen 25 ve KİY Madde 21-b kapsamında yapılan 4 adet olmak üzere yatırım hacimleri  (ihale bedelleri) toplamı 2 milyar 911 milyon 586 bin  TL’yi geçen  toplam 29 adet, güncel  (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 14  yıl içinde  kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin  ait olduğu yılını fiyatlarıyla ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları aritmetik ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar  Etkinlik ve Mali Dizin’e atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 41-48

– 27 Haziran 2024 Perşembe günü BOTAŞ Genel Müdürlüğü, 4734 sayılı ihale Yasasının (KİY) 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Ordu – Fatsa Doğal Gaz Boru Hattı Projesi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Yaklaşık Maliyeti (Keşfi)  290 milyon 390 bin 950 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği  koşulu ile ilana çıkan  ve 7  teklifin verildiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla  makul teklif  yaklaşık maliyete göre yüzde 19,19 tenzilat (Kırım)  ve 234 milyon 665 bin TL fiyatla  TOZOĞLU İNŞAAT+MİKAİL CANİZCİ’den geldi. BKZ Sayfa 50 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık  maliyetleri toplamı  1 milyar 166 milyon 11 bin TL’yi geçen toplam 17 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 14  yıl içinde  kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin  ait olduğu yılını fiyatlarıyla ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları aritmetik ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar  Etkinlik ve Mali Dizin’e atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 50-58

– 27 Haziran 2024 Perşembe günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, DSİ 11 Bölge Müdürlüğünün, 7 Şubat 2024 Çarşamba günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Edirne İpsala, Enez İlçeleri Çeltik Sahaları Yol Ve Eksik İmalatların Yapımı ihalesine yönelik olarak ihalede ilk oturum verilerine göre makul teklif sahibi olarak dikkat çeken NEOVA İNŞAAT+METRIC YAPI’nın  yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 59 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 59-61


Ankara 28 Haziran 2024 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3409
Günlük Taahhüt Haber 28 Haziran 2024 Cuma tarih ve 3409 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 28 Haziran 2024 Cuma tarih ve 3409 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

27 Haziran 2024 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde  dolayısıyla EKAP’TA, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyar 400 milyon TL‘yi geçen 58 adet yapım ihale duyurusu yayınlandı.