29 Eylül 2023 Cuma tarih ve 3223 sayılı Taahhüt Haber Aboneleri için yayınlandı

29 Eylül 2023 Cuma tarih ve 3223 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– 28 Eylül 2023 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 12-15

– 28 Eylül 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL‘ye yaklaşan 61 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 28 Eylül 2023 Perşembe günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 450 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Kayseri İli Yeşilhisar İlçesi, Kılcan Mahallesi 3 Etap 236 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 25 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-31

– 28 Eylül 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 32

– 28 Eylül 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 33-36 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 28 Eylül 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Bursa Büyükşehir Bld AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 29 Ağustos 2023 günü firma tekliflerini aldığı, 2023 Yılı – İdare Malı Bitüm İle, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Mudanya İlçelerinde Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 650 milyon 23 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 626 milyon TL. bedelle SİMGE MATMADENCİLİK gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 26 Eylül 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 26 Eylül 2023 tarihinde başlandı ve işin 20 Eylül 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 38 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 3 milyar TL’ye yaklaşan 53 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedel eri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 38-49

– 28 Eylül 2023 Perşembe günü Dsi Sulama Dai Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı rzincan Turnaçayırı Barajı Sulaması yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 2 milyar 892 milyon 571 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 3 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 5,86 tenzilat (Kırım) ve 2 milyar 722 milyon 976 bin TL fiyatla NVS İNŞAAT+GÜRSESLİ İNŞAAT’den geldi. BKZ Sayfa 53 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 4 milyar TL’yi geçen toplam 14 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 51-57

– 27 Eylül 2023 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, Kocaeli Büyükşehir Raylı Sistemler Şb Md, 3 Mayıs 2023 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Yapımı ihalesine yönelik olarak SİGMA İNŞAAT+EMRE RAY +FMK RAY’ın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “İtirazen şikayet başvurusunun reddine” kararı aldı. BKZ Sayfa 58 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 58

Ankara 29 Eylül 2023 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3223
Günlük Taahhüt Haber 29 Eylül 2023 Cuma tarih ve 3223 sayılı nüshasının ön kapağı

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

ÖZET

28 Eylül 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL‘ye yaklaşan 61 adet ihale duyurusu yayınlandı.