29 Mayıs 2023 Pazartesi tarih ve 3138 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

29 Mayıs 2023 Pazartesi tarih ve 3138 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– TOKİ, Yapı İşeri Genel Müdürlüğü ve İller Bankası ‘Deprem Bölgesi Acil Yatırımları’ İhalelerine 18 Mayıs 2023 ve 26 Mayıs 2023 tarihleri arasında devam etti. BKZ Sayfa 12 Bu ve 26 Mayıs 2023 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 12-22

– 26 Mayıs 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL‘yi yaklaşan 60 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 21-24

– 26 Mayıs 2023 Cuma günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 550 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Avcılar Yerleşkesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi ve veterinerlik Fakültesi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 29 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 25-35

– 26 Mayıs 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 36

– 26 Mayıs 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 37-40(Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 26 Mayıs 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları Gn Md Program İzleme Dai Bşk 3 Mayıs 2023 günü pazarlık usulü ile ihale ettiğini bildirdiği, Van – (Hakkari – Yüksekova) Ayr Yolu Başkale Tüneli (km: 76+013,00 – 79+145,00) İle Yeniköprü-Yüksekova Yolu T1 Tüneli (km:0+165 – 4+128) Elektrik, Elektromekanik ve Kontrol Sistemleri İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 757 milyon 658 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 681 milyon TL. bedelle KIRTUR TURİZM gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 12 Mayıs 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 29 Mayıs 2023 tarihinde başlandı ve işin 22 Mart 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 46 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar TL’yi geçen 42 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 42-51

– 26 Mayıs 2023 Cuma günü gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 650 milyon TL’yi geçen toplam 12 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 53-57

– 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, DSİ 12 Bölge Md Kayseri, 7 Şubat 2023 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Kayseri Pınarbaşı 2 Kısım AT ve TİGH ihalesine yönelik olarak LİMANYOL’un yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 58 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 58-59

Ankara 29 Mayıs 2023 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3138
Günlük Taahhüt Haber 29 Mayıs 2023 Pazartesi tarih ve 3138 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 29 Mayıs 2023 Pazartesi tarih ve 3138 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

26 Mayıs 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL‘yi yaklaşan 60 adet ihale duyurusu yayınlandı.