3 Mayıs 2023 Çarşamba tarih ve 3121 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

3 Mayıs 2023 Çarşamba tarih ve 3121 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– 2 Mayıs 2023 Salı günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 14-19

– 2 Mayıs 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL‘ye yaklaşan 55 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 20

– 2 Mayıs 2023 Salı günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 500 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İstanbul İli Tuzla İlçesi Orhanlı Mahallesi 2 Etap 577 Adet Konut, 20 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 25 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-30

– 2 Mayıs 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 31

– 2 Mayıs 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 32-35 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 2 Mayıs 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk 5 Nisan 2023 günü pazarlık usulü ile ihale ettiğini bildirdiği Osmaniye İli Merkez İlçesi Akyar Mahallesi 2. Etap 819 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 1 milyar 499 milyon 144 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 1 milyar 457 milyon TL. bedelle ESTA İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 24 Nisan 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 27 Nisan 2023 tarihinde başlandı ve işin 22 Mart 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 47 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 3 milyar TL’yi geçen 53 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 37-48

– 2 Mayıs 2023 Salı günü Karayolları 9 Bölge Md Diyarbakır, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Ş.Urfa -Akçakale Devlet Yolu km:5+500-38+250 Arası Kesimin Yapım İşi (İdare Malı Bitüm İle) yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 932 milyon 519 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 16 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 30,75 tenzilat (Kırım) ve 645 milyon 744 bin TL fiyatla NURŞAH İNŞAAT’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 7 teklif var. BKZ Sayfa 52 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 4 milyar TL’ye yaklaşan toplam 34 adet A, B, C ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer  ldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 50-63

Ankara 5 Mayıs 2023 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3121
Günlük Taahhüt Haber 03 Mayıs 2023 Çarşamba tarih ve 3121 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 03 Mayıs 2023 Çarşamba tarih ve 3121 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

2 Mayıs 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL‘ye yaklaşan 55 adet ihale duyurusu yayınlandı.