30 Mayıs 2022 Pazartesi tarih ve 2885 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

30 Mayıs 2022 Pazartesi tarih ve 2885 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz… 

– Çevre Kanunu değişiklikleri bu hafta komisyonda görüşülmeye başlanacak BKZ Sayfa 15 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 15-16

– 27 Mayıs 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL‘yi geçen 112 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 27 Mayıs 2022 Cuma günü, İzmir Torbalı Bld, 480 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Torbalı Belediyesi Kent Meydanı ve Otopark Düzenlemesi Projesi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 33 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-37

– 27 Mayıs 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 38-39

– 27 Mayıs 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 40-48 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 27 Mayıs 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Emniyet Gn Md Ankara BII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 29 Aralık 2015 günü firma tekliflerini aldığı, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 215 milyon 707 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 186 milyon 753 bin TL. bedelle İNOĞLU İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin16 Mayıs 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 23 Mayıs 2022 tarihinde başlandı ve işin 18 Mart 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 54 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 600 milyon TL’yi geçen 48 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının

yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 50-59

– 27 Mayıs 2022 Cuma günü Mersin Akdeniz Bld Fen İşl Md, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı MBB sınırları dahilinde muhtelif, Hizmet Binaları, Tesisler, Parklar, İkmale Kalmış İşler, Kentsel Tasarım İşleri, Atık Aktarma istasyonları, Katı Atık Depoları, Mezarlıklar vb yapım, bakım, onarım yapılması işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 398 milyon 770 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ihale de makul ve en düşük teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 47,71 zam ve 589 milyon 42 bin TL fiyatla HLZ TURİZM ’den geldi. BKZ Sayfa 65 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar TL’yi geçen toplam 12 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Eki e atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 61-65

– 27 Mayıs 2022 Cuma günü, Kamu İhale Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 66-67

– 27 Mayıs 2022 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 68

Ankara 30 Mayıs 2022 Pazartesi

Bilgi için 0312 438 26 41 – 42

taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2885
Günlük Taahhüt Haber 30 Mayıs 2022 Pazartesi tarih ve 2885 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 30 Mayıs 2022 Pazartesi tarih ve 2885 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

27 Mayıs 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL‘yi geçen 112 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20