4 Mayıs 2023 Perşembe tarih ve 3122 sayılı Taahhüt Haber Aboneleri için yayınlandı

4 Mayıs 2023 Perşembe tarih ve 3122 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 13-18

– 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL ‘yi geçen 65 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 19-22

– 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 450 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İstanbul İli Tuzla İlçesi Orhanlı Mahallesi 1 Etap 381 Adet Konut ve 20 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 29 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 23-35

– 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 36

– 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 37-41 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TCDD Gn Md Ankara 19 Nisan 2023 günü pazarlık usulü ile ihale ettiğini bildirdiği Konyaray Güzergahında İlave Hat Yapılması Altyapı, Üstyapı, Sanat Yapıları İle Altgeçit Uzatılması ve Elektrifikasyon Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 1 milyar 893 milyon 464 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 1 milyar 807 milyon 361 bin TL. bedelle TAŞYAPI İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 27 Nisan 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 18 Mayıs 2023 tarihinde başlandı ve işin 28 Nisan 2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 47 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 5 milyar TL’ye yaklaşan 45 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 43-53

– 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü Karayolları Gn Md Program İzleme Dai Bşk Ankara, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Eskişehir- Seyitgazi-3. Bl. Hd. (Kırka Geçişi Dahil) Yolunun Km:39+000-60+255(G)/ 59+800(İ)-67+000 Arasındaki Yapım Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 1 milyar 305 milyon 512 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 33 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 34,43 tenzilat (Kırım) ve 855 milyon 993 bin TL fiyatla KARFEN İNŞAAT’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 10 teklif var. BKZ Sayfa 55 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar TL’yi geçen toplam 19 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 55-62

Ankara 5 Mayıs 2023 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3122
Günlük Taahhüt Haber 04 Mayıs 2023 Perşembe tarih ve 3122 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 04 Mayıs 2023 Perşembe tarih ve 3122 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

3 Mayıs 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL ‘yi geçen 65 adet ihale duyurusu yayınlandı.