5 Ağustos 2022 Cuma tarih ve 2931 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

5 Ağustos 2022 Cuma tarih ve 2931 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– EMLAK KONUT İstanbul Hoşdere Vadi Evleri 1 Etap ikmal inşaatı sözleşmesi 1 milyar 250 milyon TL bedelle AHES İNŞAAT + MİSEK İNŞAAT ile imzalandı Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 15

– 4 Ağustos 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL‘yi geçen 84 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 4 Ağustos 2022 Perşembe günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 550 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 60’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İstanbul İli Esenler İlçesi Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 3 Adet Cami, 1 Adet Kuran Kursu, 2 Adet Mescit, 1 Adet Kapalı Otopark, 1 Adet Kültür Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 26 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a,13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-37

– 4 Ağustos 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 38

– 4 Ağustos 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 39-45 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 4 Ağustos 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları Gn Md Program İzleme Dai Bşk pazarlık usulü ile ihale ettiğini ve 28 Haziran 2022 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği, Balıkesir Kuzeybatı Çevre Yolu km:0+000 – 9+985 Yapım işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 1 milyar 38 milyon 132 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 975 milyon 814 bin TL. bedelle AHMET DEMİREL+ULUOVA İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 26 Temmuz 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 10 Ağustos 2022 tarihinde başlanacak ve işin 9 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 53 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 1 milyar TL’yi geçen 51adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 47-57

– 4 Ağustos 2022 Perşembe günü TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Aydın Çine 75 Yataklı Devlet Hastanesi Yapımı yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 222 milyon 975 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 7 teklifin geldiği ihalede, makul ve en düşük teklif teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 6,36 tenzilat (Kırım) ve 208 milyon 800 bin TL fiyatla HİLKA PROJE ’den geldi. BKZ Sayfa 60 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 9 adet ve 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılan 2 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 700 milyon TL’ye yaklaşan toplam 12 adet A, B ve E Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 59-63

– 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, Ankara Büyükşehir Fen İşl Dai Bşk, 1 Haziran 2022 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Ankara Mücavir Sınırları İçerisinde İdare Malı Bitüm ve Astar İle Granüler Temel (GT) ve Çift Kat Tip 2 Astarlı Bitümlü Sathi Kaplama (TipB TipD) Yapım İşi ihalesine yönelik olarak DEMGÜN İNŞAAT’ın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 64 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 64-66

– 4 Ağustos 2022 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 67

Ankara 5 Ağustos 2022 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2931
Günlük Taahhüt Haber 05 Ağustos 2022 Cuma tarih ve 2931 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 05 Ağustos 2022 Cuma tarih ve 2931 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

4 Ağustos 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL‘yi geçen 84 adet ihale duyurusu yayınlandı.