5 Haziran 2023 Pazartesi tarih ve 3143 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

5 Haziran 2023 Pazartesi tarih ve 3143 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– TOKİ ve Yapı İşeri Genel ‘Deprem Bölgesi Acil Yatırımları’ İhalelerine 26 Mayıs 2023 ve 1 Haziran 2023 tarihleri arasında devam etti. BKZ Sayfa 14 ve 2 Haziran 2023 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 14-19

– 2 Haziran 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL ‘yi geçen 63 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 21-23

– 2 Haziran 2023 Cuma günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 550 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Mersin İli Yenişehir İlçesi Çavak Mahallesi 1 Etap 550 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 30 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 25-35

– 2 Haziran 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 36

– 2 Haziran 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 37-40 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 2 Haziran 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk 9 Mayıs 2023 günü pazarlık usulü ile ihale ettiğini bildirdiği, Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi Taşburun Mevkii 2. Etap 1250 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 2 milyar 428 milyon 279 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 2 milyar 375 milyon TL. bedelle LEDAYAPI+COŞAR NT+DİZMANLAR gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 26 Mayıs 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 26 Mayıs 2023 tarihinde başlandı ve işin 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 51 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 8 milyar TL’ye yaklaşan 49 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 42-52

– 2 Haziran 2023 Cuma günü gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 650 milyon TL’ye yaklaşan toplam 12 adet A, B ve E Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 54-58

– 2 Haziran 2023 Cuma günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, Eti Maden İşlt Gn Md Ankara, 16 Mart 2023 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açık Ocağında 50550000 Ton Kantar Tartım Ölçümlü Dekapaj Yapım ihalesine yönelik olarak HS ELİT+ÖZESER İNŞAAT’nın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 59 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 59-61

Ankara 5 Haziran 2023 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3143
Günlük Taahhüt Haber 05 Haziran 2023 Pazartesi tarih ve 3143 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 05 Haziran 2023 Pazartesi tarih ve 3143 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

2 Haziran 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL ‘yi geçen 63 adet ihale duyurusu yayınlandı.