5 Temmuz 2024 Cuma tarih ve 3414 sayılı Taahhüt Haber aboneleri için yayınlandı

5 Temmuz 2024 Cuma tarih ve 3414 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir kopyası PDF formatındaki baskısı ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– 4 Temmuz 2024 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ  (13a ilan)  (Eşik Değer Üstü) ve EDYÜ  (Eşik Değerin Yarısı Üstü ancak Eşik Değerin Altında) yapım ihale duyuruları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 11-15

– 4 Temmuz 2024 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde  dolayısıyla EKAPta  tahmini yaklaşık maliyetleri  toplamı, kabaca  2 milyar 350 milyon TL‘yi geçen 43 adet yapım ihale duyurusu yayınlandı. (13b1 ilan olanlar hariç) Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 4 Temmuz 2024 Perşembe günü, KGM 12 Bölge Müdürlüğü (Erzurum) , 750 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere (A)/II. Grup: Tünel İşleri veya (A)/V.Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) Grup benzer iş deneyimi aradığı, Aşkale-Aziziye-Nenehatun Köprülü Kavşağı Arası (Erzurum Şehir Geçişi Kesimi Dahil) BSK Onarım İşi yapımişi  için  yaklaşık maliyeti eşik değer üstünde yer alan  Eşik Değer Üstü  (EDÜ) bir başka deyişle 13a ilan bir ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 21 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a ilan (EDÜ) ve 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 4743 sayılı KİK 13a, 13b3, ve 13b2  maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti)  büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-28

– 4 Temmuz 2024 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde  (KİK Bülteni) dolayısıyla Elektronik Kamu Alım Platformunda (EKAP) yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanı için BKZ Sayfa 29

– 4 Temmuz 2024 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, dolayısıyla EKAP’TA yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 30-32 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 4 Temmuz 2024 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün Kamu İhale Yasası Madde 21-b Pazarlık hükmüne göre ihale etmek için 22 Mart 2024  günü firma 1’inci ve 2’nci oturum tekliflerini aldığını bildirdiği  Malatya İli 17’nci Paket 200 Adet Hafif Çelik Konut (P92) Yapım işinin sonuç ilanı yayınlandı. Yayınlanan sonuç ilanına göre keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 612 milyon 318 bin TL olan yatırımı, yaklaşık 608 milyon 444 bin 444 TL bedelle ARSLANLAR İNŞAAT+SABRİ UNAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 24 Nisan 2024 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 29 Mayıs 2024 tarihinde başlandı ve işin 24 Aralık 2024 arihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 40 Bu ve  KİK Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta aynı gün  yayınlanan KİY Madde 19 Açık İhale kapsamında yapılan 35 adet ve KİY Madde 21-b Pazarlık hükmünce gerçekleştirilen 6 adet olmak üzere yatırım hacimleri  (ihale bedelleri) toplamı kabaca 2 milyar 32 milyon  67 bin TL’yi geçen  toplam  42 adet güncel  (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 14  yıl içinde  kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin  ait olduğu yılı iyatlarıyla ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları aritmetik ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Etkinlik ve Mali Dizin’e atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 34-42

– 4 Temmuz 2024 Perşembe günü DSİ Arazi Toplulaştırma TİGH Dairesi Başkanlığı, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre 31 Mayıs 2024 tarihinde ilana çıktığı Hatay Reyhanlı Ovası 2 Kısım Arazi Toplulaştırma, Tarla İçi Kapalı (Borulu) Drenaj ve TİGH Projesi yapım işi  ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 825 milyon 844 bin  TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği  koşulu ile ilana çıkan ve 40  teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla  makul teklif  yaklaşık maliyete göre yüzde 36,04 tenzilat (Kırım) ve 528 milyon 223 bin TL fiyatla  KORMAK İNŞAAT+İSMAİL ÖZHELVACI’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 19  teklif var. İhalenin sorgulanması muhtemel (ADTA – Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları istenmesi muhtemel) firmaların açıklamalarının alınmasını ardından önümüzdeki bir kaç ay içinde sözleşmeye bağlanması bekleniyor. BKZ Sayfa 48 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık  maliyetleri  (keşifleri) toplamı  2 milyar 420 milyon 134 bin TL’yi geçen toplam  14 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 14 yıl içinde  kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin  ait olduğu yılını fiyatlarıyla ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları aritmetik ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Etkinlik ve Mali Dizin’e atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 44-51

Ankara 5 Temmuz 2024 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3414
Günlük Taahhüt Haber 5 Temmuz 2024 Cuma tarih ve 3414 sayılı nüshasının ön kapağı

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

ÖZET

4 Temmuz 2024 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde  dolayısıyla EKAPta  tahmini yaklaşık maliyetleri  toplamı, kabaca  2 milyar 350 milyon TL‘yi geçen 43 adet yapım ihale duyurusu yayınlandı.