6 Haziran 2023 Salı tarih ve 3144 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

6 Haziran 2023 Salı tarih ve 3144 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 40,76, aylık binde 65 arttı. BKZ Sayfa 11 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı önemli gelişmelerin kısa haberleri ve 5 Haziran 2023 Pazartesi günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 11-18

– 5 Haziran 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyar TL ‘yi geçen / yaklaşan 62 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 19-22

– 5 Haziran 2023 Pazartesi günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 550 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Mersin İli Yenişehir İlçesi Çavak Mahallesi 2.Etap 522 Adet Konut, 1 Adet 12 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 26 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 23-32

– 5 Haziran 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 33

– 5 Haziran 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 34-37(Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 5 Haziran 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 14 Bölge Md Bursa 18 Nisan 2023 Salı günü pazarlık usulü ile ihale ettiğini bildirdiği Keles – (Tavşanlı – Domaniç) Ayrımı İl Yolu km:5+000 – 18+850 Arası Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 381 milyon 371 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 343 milyon 143 bin TL. bedelle AHMET DEMİREL+ULUOVA İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 27 Nisan 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 28 Nisan 2023 tarihinde başlandı ve işin 24 Eylül 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 43 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 2 milyar TL’yi geçen 62 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları orta amalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 39-51

– 5 Haziran 2023 Pazartesi günü İstanbul Büyükşehir Yapı İşl Md, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Şişli Kuştepe Zeminaltı Otopark İnşaatı yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 404 milyon 646 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ihalede, tek teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 9,48 zam ve 443 milyon TL fiyatla TAŞKIN GLOBAL+ UĞRAK İNŞAAT’den geldi. BKZ Sayfa 60 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 1 milyar TL’yi geçen toplam 20 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 53-6

Ankara 6 Haziran 2023 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3144
Günlük Taahhüt Haber 06 Haziran 2023 Salı tarih ve 3144 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 06 Haziran 2023 Salı tarih ve 3144 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

5 Haziran 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyar TL ‘yi geçen / yaklaşan 62 adet ihale duyurusu yayınlandı.