7 Eylül 2023 Perşembe tarih ve 3207 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

7 Eylül 2023 Perşembe tarih ve 3207 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– 7 Eylül 2023 Çarşamba günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 12-16

– 7 Eylül 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL ‘yi geçen 55 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 7 Eylül 2023 Çarşamba günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşkİ, 500 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Antalya İli Serik İlçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi 357 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 26 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C , D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-31

– 7 Eylül 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 33

– 7 Eylül 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 33-36 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 7 Eylül 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, İstanbul Büyükşehir Yapı İşl Md BIII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 17 Temmuz 2023 günü firma tekliflerini aldığı, Zeytinburnu Çırpıcı Endüstri Parkı Hizmet Binaları Renovasyonu ve Çevre Düzenleme İnşaatı yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 374 milyon 716 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 415 milyon 134 bin TL. bedelle NEORAY İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 1 Eylül 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 7 Eylül 2023 tarihinde başlanacak ve işin 27 Şubat 2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 44 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar TL’yi geçen 46 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 38-47

– 7 Eylül 2023 Çarşamba günü Kocaeli Valiliği Yat İzl Koor Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Kocaeli vergi Dairesi Başkanlığı İle Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Binası Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 986 milyon 178 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 2 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 1,86 tenzilat (Kırım) ve 967 milyon 790 bin TL fiyatla YÖRÜK YAPI+FİBA HALI ’den geldi. BKZ Sayfa 52 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar TL’yi geçen toplam 19 adet A, B ve E Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 49-56

Ankara 7 Eylül 2023 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3207
Günlük Taahhüt Haber 07 Eylül 2023 Perşembe tarih ve 3207 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 07 Eylül 2023 Perşembe tarih ve 3207 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

7 Eylül 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL ‘yi geçen 55 adet ihale duyurusu yayınlandı.