7 Temmuz 2022 Perşembe tarih ve 2913 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

7 Temmuz 2022 Perşembe tarih ve 2913 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz… 

– İMSAD: “İnşaat malzemeleri ihracatında birim fiyatlar 9 yıl önceki seviyesine yeniden ulaştı”BKZ Sayfa 17 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 17-19

– 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 4 milyar TL ‘yi geçen 140 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 20-22

– 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü, Karayolları Gn Md Program İzleme Dai Bşk Ankaraİ,1100 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AV Grup benzer iş deneyimi aradığı, Şanlıurfa – Suruç Yolu km:102+600 – 132+296 Kesimi Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 24 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 23-46

– 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 47

– 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 48-59 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md BII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 31 Mayıs 2022 günü firma tekliflerini aldığı, Erzurum Sağlık Kampüsü Yenileme İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 284 milyon 824 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 258 milyon TL. bedelle AKGÜN İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin29 Haziran 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 30 Haziran 2022 tarihinde başlandı ve işin 26 Aralık 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 66 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar TL’yi geçen 54 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 61-72

– 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Saha Mahallesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 165 milyon 79 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 4 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 8,04 tenzilat (Kırım) ve 151 milyon 800 bin TL fiyatla SURÇİM TAAHHÜT’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. BKZ Sayfa 76 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 17 adet ve 5 Temmuz 2022 Salı günü yapılan 2 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 850 milyon TL’yi geçen toplam 21 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 74-81

– 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 82

Ankara 7 Temmuz 2022 Perşembe

Bilgi için 0312 438 26 41 – 42

taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2913
Günlük Taahhüt Haber 07 Temmuz 2022 Perşembe tarih ve 2913 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 07 Temmuz 2022 Perşembe tarih ve 2913 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

6 Temmuz 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 4 milyar TL ‘yi geçen 140 adet ihale duyurusu yayınlandı.