8 Eylül 2021 Çarşamba tarih ve 2702 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

8 Eylül 2021 Çarşamba tarih ve 2702 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 7 Eylül 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 800 milyon TL ‘ye yaklaşan 63 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 14-16
  • 7 Eylül 2021 Salı günü, TOKİ, 650 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İstanbul İli Arnavutköy İlçesi 2. Etap 485 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 21 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-27
  • 7 Eylül 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iki iptal ve bir düzeltme ilanı için BKZ Sayfa 28
  • 7 Eylül 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 29-33 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 7 Eylül 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Hatay Valiliğinin (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) BIII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 10 Ağustos 2021 Salı günü firma tekliflerini aldığı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü İkmal İnşaatı İşi yapım işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 97 milyon 106 bin 659 lira 98 kuruş olarak hesaplanan yatırımı 75 milyon 475 binTL bedelle VAX YAPI (DÖRT YEDİ YAPI) gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 2 Eylül 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 6 Eylül 2021 tarihinde başlandı ve işin 22 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 43 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 400 milyon TL’ye yaklaşan 48 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplmlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 35-46
  • 7 Eylül 2021 Salı günü DSİ 1 Bölge Müdürlüğü, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Karacabey Yeşildere Barajı Sulaması yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 162 milyon 200 bin 253 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 8 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul ve aynı zamanda en düşük teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 18,67 tenzilat (Kırım) ve 131 milyon 924 bin 990 TL fiyatla İSMAİL ÖZHELVACI + İNTA İNŞAAT İş Ortaklığından geldi. Sulama işinin adı geçen iş ortaklığına ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 51 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 150 milyon TL’yi geçen 20 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamlarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 48-57
  • 7 Eylül 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 59
  • 7 Eylül 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 60

Ankara 8 Eylül 2021 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2702
Günlük Taahhüt Haber 8 Eylül 2021 Çarşamba tarih ve 2702 sayili nüshasinin bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın