8 Mayıs 2023 Pazartesi tarih ve 3124 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

8 Mayıs 2023 Pazartesi tarih ve 3124 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– TOKİ, Yapı İşeri Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü ‘Deprem Bölgesi Acil Yatırımları’ İhalelerine 28 Nisan 2023 ve 5 Mayıs 2023 tarihleri arasında devam etti BKZ Sayfa 13 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı önemli gelişmelerin kısa haberleri ve 5 Mayıs 2023 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 13-20

– 5 Mayıs 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL‘yi geçen 64 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 21-22

– 5 Mayıs 2023 Cuma günü, İstanbul Büyükşehir İSKİ Gn Md, 900 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İSKİ Binalarında Renovasyon İnşaatı Yapılması İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 30 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 23-33

– 5 Mayıs 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 34

– 5 Mayıs 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 35-39 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 5 Mayıs 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk 12 Nisan 2023 günü pazarlık usulü ile ihale ettiğini bildirdiği Hatay İli Defne İlçesi Orhanlı Mahallesi 1 Etap 1523 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 3 milyar 132 milyon 40 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 3 milyar 89 milyon TL. bedelle REC ULUSLARARASI gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 3 Mayıs 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 3 Mayıs 2023 tarihinde başlandı ve işin 26 Nisan 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 50 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 9 milyar TL’ye yaklaşan 56 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 41-52

– 5 Mayıs 2023 Cuma günü TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı İstanbul İli Maltepe İlçesi Atışokulu Mahallesi 6 Etap 641 Konut, 12 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 1 milyar 138 milyon 962 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 2 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 1,18 zam ve 1 milyar 152 milyon 400 bin TL fiyatla MBM ENERJİ ’den geldi. BKZ Sayfa 57 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 13 adet ve 4 Mayıs 2023 Perşembe günü yapılan 3 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 3 milyar TL’ye yaklaşan toplam 17 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 54-60

– 5 Mayıs 2023 Cuma günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, karara bağladığı yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 61-62

Ankara 8 Mayıs 2023 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3124
Günlük Taahhüt Haber 08 Mayıs 2023 Pazartesi tarih ve 3124 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 08 Mayıs 2023 Pazartesi tarih ve 3124 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

5 Mayıs 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL‘yi geçen 64 adet ihale duyurusu yayınlandı.