9 Temmuz 2024 Salı tarih ve 3416 sayılı Taahhüt Haber Aboneleri için yayınlandı

9 Temmuz 2024 Salı tarih ve 3416 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir kopyası PDF formatındaki baskısı ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– 8 Temmuz 2024 Pazartesi günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ  (13a ilan)  (Eşik Değer Üstü) ve EDYÜ  (Eşik Değerin Yarısı Üstü ancak Eşik Değerin Altında) yapım ihale duyuruları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 11-15

– 8 Temmuz 2024 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde  dolayısıyla EKAPta  tahmini yaklaşık maliyetleri  toplamı, kabaca  5 milyar 825 milyon TL ‘yi geçen 38 adet yapım ihale duyurusu yayınlandı. (13b1 ilan olanlar hariç) Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 8 Temmuz 2024 Pazartesi günü, Mersin Büyükşehir Belediyesi (Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı), bir yılda (365 gün) tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’sinden az olmamak üzere AV Grup benzer iş deneyimi aradığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Görev, Yetki ve Sorumluluk Alanında  Bulunan 13 İlçe Sınırları İçerisinde Muhtelif Cadde, Bulvar ve Sokaklarda Sıcak Asfalt Yapım İşi için yaklaşık maliyeti eşik değer üstünde yer alan  Eşik Değer Üstü  (EDÜ) bir başka deyişle 13a ilan bir ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 22 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta yayınlanan diğer A, B ve C Grup ilanların 13a ilan (EDÜ) ve 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 4743 sayılı KİK 13a, 13b3, ve 13b2  maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti)  büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-29

– 8 Temmuz 2024 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde  (KİK Bülteni) dolayısıyla Elektronik Kamu Alım Platformunda (EKAP) yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 30

– 8 Temmuz 2024 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, dolayısıyla EKAP’TA yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 31-33 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 8 Temmuz 2024 Pazartesi günü KİK (Kamu İhale Kurumu)  Bülteninde, Sağlık Bakanlığının (Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü) KİY (Kamu İhale Yasası) Madde 21-b hükmünce pazarlık usulü ile ihale etmek için 22 Mayıs 2024 günü 1’inci ve 2’nci oturum tekliflerini aldığını bildirdiği. Denizli Şehir Hastanesi İkmal İnşaatı İle 400 Yataklı Acil Durum Hastanesi Yapım işinin sonuç ilanı yayınlandı. Yayınlanan sözleşme bilgileri özetine göre  keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 13 milyar 633 milyon 876  bin TL olan yatırımı, 11 milyar 999 milyon 995 bin TL. bedelle  TEYDA İNŞAAT+İNTAŞ TAAHHÜT inşa edecek. Sözleşmesinin 6 Haziran 2024 tarihinde imzalandığı bildirilen  yatırımın  ikmal (tamamlama) inşaatı  için çalışmalara 14 Haziran 2024  tarihinde başlandı ve yatırımın iki yıl sonra 3 Haziran 2026 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 42 Bu ve  KİK Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta aynı gün yayınlanan KİY 19 Açık İhale hükmünce yapılan  35  adet ve KİY Madde 21-b pazarlık ihale usülüne göre görçekleştirilen 10 adet olmak üzere yatırım hacimleri  (ihale bedelleri) toplamı kabaca  14 milyar 379 milyon 740 bin TL’yi geçen toplam 45 adet güncel  (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 14  yıl içinde  kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin  ait olduğu yılı iyatlarıyla ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları aritmetik ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar  Etkinlik ve Mali Dizin’e atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 35-44

– 8 Temmuz 2024 Pazartesi günü TOKİ , 4734 sayılı Kamu ihale Yasasının 19’uncu maddesine göre 3 Haziran 2024 günü ön koşul olarak isteklinin vereceği teklif bedelinin yüzde 50’sinden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi arayarak ilana çıktığı Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Esentepe Gaziosmanpaşa Mahallesi 5Etap 700 Adet Konut Ve 12 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi Yapım inşaatı ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi  (Yaklaşık Maliyeti) 1 milyar 848 milyon 759 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinin tekliflerinin sorgulanacağı bir başka deyişle aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği  koşulu ile ilana çıkan ancak ilk oturum değerlendirmesine göre  sınır değer altında kalan teklif bulunmayan ve 15 firmanın teklif verdiği ihalede,  makul ve aynı zamanda en düşük teklif  yaklaşık maliyete göre yüzde 22,94  tenzilat (Kırım)  ve 1 milyar 424 milyon 665 bin TL fiyatla  ÇANKAYA MÜHENDİSLİK+ILGAZLAR İNŞAAT’tan geldi. İşin adı geçen iş ortaklığına ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 52  Bu ve aynı gün KİY Madde 19 açık ihale kapsamında gerçekleştirilen ve yaklaşık  maliyetleri  (keşifleri) toplamı  3 milyar 390 milyon 482 bin TLyi geçen toplam 17 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 14 yıl içinde  kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin  ait olduğu yılı fiyatlarıyla ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları aritmetik ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar  Etkinlik ve Mali Dizin’e atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 46 – 54

Ankara 9 Temmuz 2024 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3416
Günlük Taahhüt Haber 9 Temmuz 2024 Salı tarih ve 3416 sayılı nüshasının ön kapağı

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

ÖZET

8 Temmuz 2024 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde  dolayısıyla EKAPta  tahmini yaklaşık maliyetleri  toplamı, kabaca  5 milyar 825 milyon TL ‘yi geçen 38 adet yapım ihale duyurusu yayınlandı.