AKİŞ Gayrimenkul’un Kadıköy’de inşa edeceği mesken, ofis ve işyeri yapımı kapsamında, altyapı kaba ve ince inşaat işlerini CONART İNŞAAT taahhüt etti

AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (KAP) Kamuyu Aydınlatma Platformuna bir açıklama yollayarak yeni bir inşaat yaptırma sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Şirketim KAP’a yaptığı açıklama aynen şöyle:

“Şirketimizin maliki bulunduğu İstanbul İli, Kadıköy İlçesi’nde kain ve T.C. Kadıköy Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Ada N 1435 ve Parsel N 39′ da kayıtlı taşınmazda yapılacak mesken, ofis ve işyeri  niteliğindeki binanın altyapı, kaba ve ince inşaat yapı işleri ile cephe kaplama işleri için yapılan ihale sonucu alınan tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde, bahsi geçen yapı ve inşaat işleri için Conart İnşaat ve Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.’ nin yüklenici firma olarak seçilmesine ve Şirketimiz ile Conart İnşaat ve Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. arasında akdedilecek Altyapı, Kaba ve İnce İnşaat Yapı İşleri İle Cephe Kaplama Yapı İşleri Yüklenici Sözleşmesi’nin koşullarının onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına

karar verilmiştir.”

TH / 4.8.2022 - 2930 - 13
TH / 4.8.2022 – 2930 – 13

ÖZET

AKİŞ Gayrimenkul’un Kadıköy’de inşa edeceği mesken, ofis ve işyeri yapımı kapsamında, altyapı kaba ve ince inşaat işlerini CONART İNŞAAT taahhüt etti