Borusan’ın Sürdürülebilir Fayda Programı’na başvurular 29 Kasım’da sona erecek

Aralık ayında sonuçlar açıklanacak ve ocak-mayıs ayları arasında kazanan projeler desteklenecek

Borusan’ın sosyal etki ve sürdürülebilirlik öncelikleri ile paralel, toplumsal meselelerde hedef grupları harekete geçirme potansiyeli yüksek projeleri destekleyeceği Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’na başvurular devam ediyor. Şirket açıklamasına göre, toplumsal faydayı faaliyetlerinin merkezinde konumlandıran Borusan, sosyal etki ve sürdürülebilirlik öncelikleri ile paralel, toplumsal meselelerde hedef grupları etkileme ve harekete geçirme potansiyeli yüksek projeleri destekleyen programını Cumhuriyet’in 99’uncu yılında hayata geçirdi.

PROGRAM IMPACT HUB İSTANBUL İŞ BİRLİĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Impact Hub İstanbul iş birliği ile gerçekleştirilen Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı, farklı sektörlerden projelere başvurularına açık olması ve sunduğu imkanların kapsayıcılığı ile Türkiye sosyal girişimcilik ekosisteminde yaygın olarak uygulanan girişimci destek programlarından farklı bir yaklaşım izliyor.

4 PROJE DESTEKLENECEK

‘https://surdurulebilirfayda.com/’ web sitesi üzerinden yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 4 projenin desteklenmesi planlanıyor. Proje başvuruları 29 Kasım’da sonlanacak, aralık ayında sonuçlar açıklanacak ve ocak-mayıs ayları arasında kazanan projeler desteklenecek. Kazanan projelere kapasite ve proje geliştirme desteği, ihtiyaç analizi ve etki modeli oluşturma desteği, eğitim ve atölye desteği, mentor ve uzman desteği, görünürlük desteği sağlanırken 200 bin TL’ye kadar hibe desteği sunulacak.

İKLİM KRİZİ VE EŞİTSİZLİK ODAKLI PROJELER BEKLENİYOR

Programın odak alanları Borusan’ın sürdürülebilirlik odak alanları olan ‘İ3’ yani iklim, insan ve inovasyondan ilham alınarak oluşturuldu. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında ilk meyvelerini verecek olan programın iklim krizi ve eşitsizlikler olmak üzere iki odak alanı bulunuyor. İklim krizi ile mücadelede yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması, emisyon azaltımı, döngüsel ekonomi modellerinin geliştirilmesi ve/veya yaygınlaştırılması, ileri dönüşüm, atıkların değerlendirilmesi ve/veya geri kazanımı, su kaynaklarının sürdürülebilirliği, biyoçeşitliliğin azalması ile mücadele, karbonsuz kentsel mobilite çalışmalarının yaygınlaştırılması başlıklarına odaklanan projeler desteklenecek.

Eşitsizliklerin azaltılmasında ise toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, ayrımcılığın ve kutuplaşmaların önlenmesi, engellilik alanında eşitsizliklerin azaltılması, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, istihdamda eşitliğin sağlanması konulu projeler bekleniyor.

Programa yapılan başvurular uygulanabilirlik, yaratıcılık, etki alanı ve değişim potansiyeli, somut çıktı sunma potansiyeli ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirilecek. Öngörülen hedeflerin finansal, teknolojik ve sosyal açıdan uygulanabilir olup olmadığı, proje fikrini geliştirmek için yaratıcı ve özgün yöntemler kullanması veya literatüre/ekosisteme yeni bir katkı sunması, projenin ulaşabileceği kitlede yaratabileceği potansiyel değişimin ve etki seviyesinin boyutu, somut bir ürün/eser/çalışma ortaya koyma olasılığı ve projenin etkisinin ne oranda devamlılığı ve kalıcılığı olabileceği önemli olacak.

TH / 23.11.2022 - 3008 - 16
TH / 23.11.2022 – 3008 – 16

ÖZET

Aralık ayında sonuçlar açıklanacak ve ocak-mayıs ayları arasında kazanan projeler desteklenecek