• Version
  • İndir 0
  • PDF Boyutu 339.02 KB
  • Dosya Sayısı1
  • Arşiv Tarihi27 Mart 2024
  • Son Güncellenme 27 Mart 2024

ASKİ ihale duyurusu yaptı 2024/393026 - Altındağ Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Sorumluluk Sahalarında İçmesuyu ve Kanalizasyon Hatları Arıza Onarımı, Yenileme ve Yeni İmalat Yapım İnşaatı için 22 Nisan 2024 Pazartesi günü teklifleri alacak.

ASKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2024/393026 - Altındağ Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Sorumluluk Sahalarında İçmesuyu ve Kanalizasyon Hatları Arıza Onarımı, Yenileme ve Yeni İmalat Yapım İnşaatı için 22 Nisan 2024 Pazartesi günü teklifleri alacak.

ASKİ 25 Mart 2024 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde 2024/393026 ihale kayıt numaralı bir ihale duyurusu yayınladı. Yayınlanan ilana göre, Altındağ Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Sorumluluk Sahalarında İçmesuyu ve Kanalizasyon Hatları Arıza Onarımı, Yenileme ve Yeni İmalat Yapım İnşaatı Yapım 4734/19 Açık İhale kapsamında gerçekleştirilecek. Taahhüt Haber’in (TH) mevzuattaki ip uçlarından faydalanarak yaptığı tahmine göre, ihalenin yaklaşık maliyeti (YM) 418.648.353,-TL üstü üst sınır belirsiz aralığında yer alıyor.

Teklif bedelinin yüzde 80 'inden az olmamak üzere AIV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor

ASKİ ilana çıktığı iş için İşin ödenek durumunu (Yüzde) 2024 Yılı %25, 2025 Yılı %50, 2026 Yılı %25 olarak açıkladı. Fiyat farkı hesaplanacak. Katsayı değeri ve sorgulama koşulu; (N) : 1 / (SV) Sorgulama Var (SD Altından Açıklama İstenecek) şeklinde duyurulan ihaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 80 'inden az olmamak üzere (A) Alt Yapı İşleri IV.Grup: İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor Öte yandan gerekli koşulları sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İhaleye katılmak için istenen diğer bir yeterlik kriteri ise bilanço veya eşdeğer belgeler ve iş hacmine yönelik belgeler aranması olarak dikkat çekiyor. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık. İhale sonunda ihaleyi kazanan müteahhit ile idare, Teklif Birim Fiyat Sözleşme imzalayacak.

ASKİ Yatırımın inşaatının 730 günde tamamlanmasını hedefliyor

İlana çıkan iş kapsamında, 79 Kalem Birim Fiyatlı İçmesuyu ve Kanalizasyon Hatları Arıza Onarımı, Yenileme ve Yeni İmalat Yapım İşi yapılacak. 730 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber'in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE - ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Altındağ ilçesinde inşa edilecek. İhale, ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Odası adresinde, 22 Nisan 2024 Pazartesi günü, Saat: 10:00 'da yapılacak.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için  26 Mart 2024 Salı tarihli ve 3349 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 21 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com

ÖZET

ASKİ 25 Mart 2024 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde 2024/393026 ihale kayıt numaralı bir ihale duyurusu yayınladı. Yayınlanan ilana göre, Altındağ Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Sorumluluk Sahalarında İçmesuyu ve Kanalizasyon Hatları Arıza Onarımı, Yenileme ve Yeni İmalat Yapım İnşaatı Yapım 4734/19 Açık İhale kapsamında gerçekleştirilecek. Taahhüt Haber’in (TH) mevzuattaki ip uçlarından faydalanarak yaptığı tahmine göre, ihalenin yaklaşık maliyeti (YM) 418.648.353,-TL üstü üst sınır belirsiz aralığında yer alıyor. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere (A) Alt Yapı İşleri IV.Grup: İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.