• Version
  • İndir 1
  • PDF Boyutu 342.09 KB
  • Dosya Sayısı1
  • Arşiv Tarihi25 Mayıs 2022
  • Son Güncellenme 23 Mart 2024

İZBETON ilana çıktı 2022/466303- Taş Ocağından Muhtelif Ebatlarda Agrega, Balast ve Plent-Miks Temel Malzeme Üretilmesi 28 Haziran 2022 Salı günü ihale edecek

İZBETON ilana çıktı. İKN. 2022/466303 - Taş Ocağından Muhtelif Ebatlarda Agrega, Balast ve Plent-Miks Temel Malzeme Üretilmesi 28 Haziran 2022 Salı günü ihale edecek.

İZBETON 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde 2022/466303 ihale kayıt numaralı bir ilan yayınladı. Yayınlanan ihale duyurusuna göre İZBETON A.Ş. Taş Ocağından Muhtelif Ebatlarda Agrega, Balast ve Plent-Miks Temel Malzeme Üretilmesi İşi Yapım 4734/19 Açık İhale kapsamında gerçekleştirilecek. Taahhüt Haber’in mevzuattaki ip uçlarından faydalanarak yaptığı tahmine göre, ihalenin yaklaşık maliyeti (YM) 146.815.969,-TL üstü üst sınır belirsiz aralığında yer alıyor.

Teklif bedelinin yüzde 50 'sinden az olmamak üzere AXVII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

İZBETON ilana çıktığı iş için Sözleşmede ve İdari Şartnamede ödenek belirtilmedi. Fiyat farkı hesaplanacak. Katsayı değeri ve sorgulama koşulu; (N) : 1,2 / (SV) Sorgulama Var (SD Altından Açıklama İstenecek) şeklinde duyurulan ihaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 50 'sinden az olmamak üzere A/XVII. Grup: Madencilik ve Maden Üretimi İle İlgili İnşaat İşleri benzer iş deneyimi olarak aranıyor. İhaleye katılmak için istenen diğer bir yeterlik kriteri ise, mali durum belgesi, bilanço veya eşdeğer belgeler ve iş hacmine yönelik belgeler aranması olarak dikkat çekiyor. İhale sonunda ihaleyi kazanan müteahhit ile idare, Teklif Birim Fiyat Sözleşme imzalayacaklar.

İZBETON Yatırımın inşaatının bin 95 günde tamamlanmasını hedefliyor

İlana çıkan iş kapsamında, Taş Ocağında Muhtelif Ebatlarda 3.800.000 Ton BF.04 Oc. Taş. (0-5, 5-12, 12-19. 19-25, 19-38) mm' lik Asfalt ve Beton Agregası Hazırlanması, 1.000.000 Ton BF.02 Ocak Taşından (0-38,0-50 veya 0-70) mm'lik Alt Tem. Malz. Haz. İşleri işi yapılacak. 1095 günde tamamlanacağı hesaplanan iş, Taahhüt Haber'in bölge sınıflandırmasına göre TH 3 Bölge IZMIR sınırları içinde inşa edilecek. İhale, İZBETON A.Ş. Ankara Asfaltı No:385 Naldöken/Bornova/İzmir adresinde, 28 Haziran 2022 Salı günü, Saat: 10:00 'da yapılacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 24 Mayıs 2022 Salı tarihli ve 2881 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29

ÖZET

İZBETON 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde 2022/466303 ihale kayıt numaralı bir ilan yayınladı. Yayınlanan ihale duyurusuna göre İZBETON A.Ş. Taş Ocağından Muhtelif Ebatlarda Agrega, Balast ve Plent-Miks Temel Malzeme Üretilmesi İşi Yapım 4734/19 Açık İhale kapsamında gerçekleştirilecek. Taahhüt Haber’in mevzuattaki ip uçlarından faydalanarak yaptığı tahmine göre, ihalenin yaklaşık maliyeti (YM) 146.815.969,-TL üstü üst sınır belirsiz aralığında yer alıyor. / Teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere AXVII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.