• Version
  • İndir 0
  • PDF Boyutu 349.57 KB
  • Dosya Sayısı1
  • Arşiv Tarihi4 Nisan 2024
  • Son Güncellenme 5 Nisan 2024

KGM 2 BÖLGE ihale duyurusu yaptı 2024/437205 - Akhisar Ayr 14 Bölge Hududu (Sındırgı) Yolu km:0+000-7+000 ve km:13+500 - 40+872 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü ve BSK İşleri İnşaatı için 06 Mayıs 2024 Pazartesi günü teklifleri alacak.

KGM 2 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2024/437205 - Akhisar Ayr 14 Bölge Hududu (Sındırgı) Yolu km:0+000-7+000 ve km:13+500 - 40+872 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü ve BSK İşleri İnşaatı için 06 Mayıs 2024 Pazartesi günü teklifleri alacak.

KGM 2 BÖLGE 02 Nisan 2024 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde 2024/437205 ihale kayıt numaralı bir ihale duyurusu yayınladı. Yayınlanan ilana göre, Akhisar Ayr 14 Bölge Hududu (Sındırgı) Yolu km:0+000-7+000 ve km:13+500 - 40+872 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü ve BSK İşleri İnşaatı Yapım 4734/19 Açık İhale kapsamında gerçekleştirilecek. Taahhüt Haber’in (TH) mevzuattaki ip uçlarından faydalanarak yaptığı tahmine göre, ihalenin yaklaşık maliyeti (YM) 418.648.353,-TL üstü üst sınır belirsiz aralığında yer alıyor.

Teklif bedelinin yüzde 80 'inden az olmamak üzere AI grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor

KGM 2 BÖLGE ilana çıktığı iş için İşin ödenek durumunu (Yüzde) 2024 Yılı % 30, 2025 Yılı % 40, 2026 Yılı % 30 olarak açıkladı. Fiyat farkı hesaplanacak. Katsayı değeri ve sorgulama koşulu; (N) : 1 / (SV) Sorgulama Var (SD Altından Açıklama İstenecek) şeklinde duyurulan ihaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 80 'inden az olmamak üzere A / I (Köprü ve Viyadük İşleri) veya A / II (Tünel İşleri) veya A / V (Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) Grubu İşler grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor Öte yandan gerekli koşulları sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İhaleye katılmak için istenen diğer bir yeterlik kriteri ise bilanço veya eşdeğer belgeler ve iş hacmine yönelik belgeler aranması olarak dikkat çekiyor. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık. İhale sonunda ihaleyi kazanan müteahhit ile idare, Teklif Birim Fiyat Sözleşme imzalayacak.

KGM 2 BÖLGE Yatırımın inşaatının 800 günde tamamlanmasını hedefliyor

İlana çıkan iş kapsamında, 5.000 Ton İnşaat Bünyesine Giren Her Cins ve Çaptaki Nervürlü Çelik Bedeli, Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması İstifi ve İşçiliği; 495.000 m² 20 cm Sıkışmış Kalınlıkta, Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile Astarsız Temel Üzerine 1 m2 Bitümlü Sıcak Karışım Tabakası Yapılması (Bitüm İdare Malı); 370.000 Ton Plentmiks Alttemel ve Plentmiks Temel Yapılması ve İşçiliği ve Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Miktarlar Kadar Diğer İşler yapılacak. 800 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber'in bölge sınıflandırmasına göre TH 3 BÖLGE - İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Manisa ilinde inşa edilecek. İhale, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:41 Bornova / İzmir) adresinde, 06 Mayıs 2024 Pazartesi günü, Saat: 10:00 'da yapılacak.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için  03 Nisan 2024 Çarşamba tarihli ve 3355 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 21 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com

ÖZET

KGM 2 BÖLGE 02 Nisan 2024 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde 2024/437205 ihale kayıt numaralı bir ihale duyurusu yayınladı. Yayınlanan ilana göre, Akhisar Ayr 14 Bölge Hududu (Sındırgı) Yolu km:0+000-7+000 ve km:13+500 – 40+872 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü ve BSK İşleri İnşaatı Yapım 4734/19 Açık İhale kapsamında gerçekleştirilecek. Taahhüt Haber’in (TH) mevzuattaki ip uçlarından faydalanarak yaptığı tahmine göre, ihalenin yaklaşık maliyeti (YM) 418.648.353,-TL üstü üst sınır belirsiz aralığında yer alıyor. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere A / I (Köprü ve Viyadük İşleri) veya A / II (Tünel İşleri) veya A / V (Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) Grubu İşler grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.