• Version
  • İndir 1
  • PDF Boyutu 342.03 KB
  • Dosya Sayısı1
  • Arşiv Tarihi22 Mart 2024
  • Son Güncellenme 22 Mart 2024

KGM 5 BÖLGE ihale duyurusu yaptı İKN. 2024/338302 - (Nurdağı- Musabeyli) Ayr - Gaziantep Devlet Yolu km: 0+000 - 53+645 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı İkmal İnşaatı İnşaatı için 17 Nisan 2024 Çarşamba günü teklifleri alacak.

KGM 5 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2024/338302 - (Nurdağı- Musabeyli) Ayr - Gaziantep Devlet Yolu km: 0+000 - 53+645 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı İkmal İnşaatı İnşaatı için 17 Nisan 2024 Çarşamba günü teklifleri alacak.

KGM 5 BÖLGE 20 Mart 2024 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde 2024/338302 ihale kayıt numaralı bir ihale duyurusu yayınladı. Yayınlanan ilana göre, (Nurdağı- Musabeyli) Ayr - Gaziantep Devlet Yolu km: 0+000 - 53+645 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı İkmal İnşaatı İnşaatı Yapım 4734/19 Açık İhale kapsamında gerçekleştirilecek. Taahhüt Haber’in (TH) mevzuattaki ip uçlarından faydalanarak yaptığı tahmine göre, ihalenin yaklaşık maliyeti (YM) 418.648.353,-TL üstü üst sınır belirsiz aralığında yer alıyor.

Teklif bedelinin yüzde 80 'inden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor

KGM 5 BÖLGE ilana çıktığı iş için İşin ödenek durumunu (Yüzde) 2024 yılı %10, 2025 yılı %50, 2026 yılı %40 olarak açıkladı. Fiyat farkı hesaplanacak. Katsayı değeri ve sorgulama koşulu; (N) : 1 / (SV) Sorgulama Var (SD Altından Açıklama İstenecek) şeklinde duyurulan ihaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 80 'inden az olmamak üzere A/V Grup Karayolu İşleri grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor Öte yandan gerekli koşulları sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İhaleye katılmak için istenen diğer bir yeterlik kriteri ise bilanço veya eşdeğer belgeler ve iş hacmine yönelik belgeler aranması olarak dikkat çekiyor. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık. İhale sonunda ihaleyi kazanan müteahhit ile idare, Teklif Birim Fiyat Sözleşme imzalayacak.

KGM 5 BÖLGE Yatırımın inşaatının 900 günde tamamlanmasını hedefliyor

İlana çıkan iş kapsamında, 1.180.000 m2 23 cm Sıkışmış Kalınlıkta Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı İle Astarsız Temel Üzerine BSK Yapılması, 890.000 Ton Plentmiks Alttemel ve/veya Plentmiks Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı İle) ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilen Cins ve Miktarlarda Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı İşi. yapılacak. 900 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber'in bölge sınıflandırmasına göre TH 7 BÖLGE - GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Gaziantep ilinde inşa edilecek. İhale, Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu/ Mersin adresinde, 17 Nisan 2024 Çarşamba günü, Saat: 10:00 'da yapılacak.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için  21 Mart 2024 Perşembe tarihli ve 3346 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 22 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com

ÖZET

KGM 5 BÖLGE 20 Mart 2024 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde 2024/338302 ihale kayıt numaralı bir ihale duyurusu yayınladı. Yayınlanan ilana göre, (Nurdağı- Musabeyli) Ayr – Gaziantep Devlet Yolu km: 0+000 – 53+645 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı İkmal İnşaatı İnşaatı Yapım 4734/19 Açık İhale kapsamında gerçekleştirilecek. Taahhüt Haber’in (TH) mevzuattaki ip uçlarından faydalanarak yaptığı tahmine göre, ihalenin yaklaşık maliyeti (YM) 418.648.353,-TL üstü üst sınır belirsiz aralığında yer alıyor. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere A/V Grup Karayolu İşleri grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.