• Version
  • İndir 0
  • PDF Boyutu 2.57 MB
  • Dosya Sayısı1
  • Arşiv Tarihi8 Nisan 2022
  • Son Güncellenme 8 Nisan 2022

Taahhüt Haber-18 Mart 2022-2838-Arşivlendi-Ücretsiz indirebilirsiniz

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber'e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 - 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın

ÖZET

“PROFESYONELER İÇİN” SLOGANI İLE YAYINLANAN VE YAYIN TARİHİNİN ÜZERİNDEN 21 GÜN GEÇMİŞ TAAHHÜT HABER’LERİ ARŞİVE ATIYORUZ. TÜM OKUYUCULARIMIZ ÜCRETSİZ İNDİREBİLİR.

18 Mart 2022 Cuma tarih ve 2838 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

18 Mart 2022 Cuma tarih ve 2838 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– HİDROMEK 27’nci MARBLE İZMİR Fuarında mermer sektörüyle buluşuyor BKZ Sayfa 11 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 11-12

– 17 Mart 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL ‘yi geçen 90 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16

– 17 Mart 2022 Perşembe günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 550 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çimenli Mahallesi 327 Adet Konut ve 4 Adet Dükkan ile Yeşilköy Mahallesi 84 Adet Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 24 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-33

– 17 Mart 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 34

– 17 Mart 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 35-42 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 17 Mart 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 200 milyon TL’yi geçen 28 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 44-50

– 17Mart 2022Perşembe günü TOKİ TopluKonut İdareBşk, 4734 sayılı ihaleKanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı İstanbul iliAtaşehir ilçesi ŞerifaliÇiftliğiGÖBAlanı 3 Etap 211Konut, 23 adetDükkan ve SosyalTesis İnşaatı ileAltyapı ve ÇevreDüzenlemesi İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 173 milyon 207 bin TLolarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 6 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 1,95 tenzilat (Kırım) ve 169 milyon 826 binTLfiyatlaOSMANACARİNŞAAT’tan geldi. BKZ Sayfa 56 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 600 milyonTL’yi geçen toplam 14 adet Ave BGrup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri içinBKZ Sayfa 52-57

– 17 Mart 2022 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, Karayolları 4 Bölge Md Ankara, 4 Aralık 2019 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Eskişehir-Sarıcakaya) Ayr Sakarıılıca-Mihalgazi İl Yolu Km0+000-24+500 Arası Yol Yapımı Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprüler ve Üstyapı Yapılması İşi ihalesine yönelik olarak KAYAHAN İNŞAAT’ın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “İtirazen şikayet başvurusunun reddine” kararı aldı. BKZ Sayfa 58 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 58-59

– 17 Mart 2022 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 60

– 17 Mart 2022 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 61

 

Ankara 18 Mart 2022 Cuma

Bilgi için 0312 438 26 41 – 42

taahhuthaber@gmail.com