• Version
  • İndir 1
  • PDF Boyutu 3.02 MB
  • Dosya Sayısı1
  • Arşiv Tarihi20 Mayıs 2022
  • Son Güncellenme 20 Mayıs 2022

Taahhüt Haber-25 Nisan 2022-2864-Arşivlendi-Ücretsiz indirebilirsiniz

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber'e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 - 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın

ÖZET

“PROFESYONELER İÇİN” SLOGANI İLE YAYINLANAN VE YAYIN TARİHİNİN ÜZERİNDEN 21 GÜN GEÇMİŞ TAAHHÜT HABER’LERİ ARŞİVE ATIYORUZ. TÜM OKUYUCULARIMIZ ÜCRETSİZ İNDİREBİLİR.

25 Nisan 2022 Pazartesi tarih ve 2864 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

25 Nisan 2022 Pazartesi tarih ve 2864 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– TÜRK TRAKTÖR ilk çeyrek karı net 477 milyon lira oldu BKZ Sayfa 13 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 13-14

– 22 Nisan 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 800 milyon TL ‘yi geçen / yaklaşan 75 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 15-18

– 22 Nisan 2022 Cuma günü, TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara, 360 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere DIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, H.440 Referanslı 380 kV, (~33,5) km 2x3B 1272 MCM iletkenli + 154 kV, (~15,7) km 2×1272 MCM iletkenli Çiftlikköy GIS İrtibatları EİH Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 30 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 19-30

– 22 Nisan 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 31

– 22 Nisan 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 32-38 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 22 Nisan 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 250 milyon TL’yi geçen 31 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 40-46

– 22 Nisan 2022 Cuma günü Karayolları 14 Bölge Md Bursa, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Hisarcık-Gediz İl Yolu km: 0+000- 35+906 Arası Sanat Yapıları Toprak İşleri ve Bitümlü Sıcak Karışım Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 342 milyon 320 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 28 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 30,71 tenzilat (Kırım) ve 237 milyon 183 bin TL fiyatla SİSTEM ELEKTROMEKANİK ’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 4 teklif var.BKZ Sayfa 48 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 700 milyon TL’yi geçen toplam 18 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 48-54

– 22 Nisan 2022 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 55

 

Ankara 25 Nisan 2022 Pazartesi

Bilgi için 0312 438 26 41 – 42

taahhuthaber@gmail.com