DSİ İçmesuyu ve Atıksu Yönetim Çalıştayı gerçekleştirildi

DSİ Genel Müdürlüğü önemi giderek artan bu sürece dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve yeni çözüm önerileri getirmek maksadıyla “İçme Suyu ve Atıksu Yönetimi Çalıştayı”nı  organize etti. İçme Suyu ve Atıksu yönetiminin etraflıca ele alındığı Çalıştay, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’nin himayelerinde 23-24 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. DSİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen Çalıştaya, DSİ merkez ve taşra teşkilatları, Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, su kullanıcı teşkilatlar ve özel sektör temsilcilerinden katılım sağlandı.

dsi-icmesuyu-atiksu-calistayi
Çalıştaya DSİ merkez ve taşra teşkilatları, Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, su kullanıcı teşkilatlar ve özel sektör temsilcilerinden katılım sağlandı.

ÇALIŞTAY KAPSAMINDA ŞU KONULAR ELE ALINDI

-İçmesuyu Temin Edilecek Sularda Demir, Mangan, Arsenik, Organik Madde, Sertlik, Florür vb. Maddelerin Arıtımında Kullanılan Üniteler ve Ünitelerin Mukayesesi

-Atıksuların Geri Kazanımı ve Kullanımı

-İçmesuyu Kalitesi Kaynakta Öncelik (ALG PATLAMALARI)

-İçmesuyu İletim/Dağıtım Sistemleri Yatırımlarında Su Kayıp Yönetimi

-İçmesuyu ve Atıksu Arıtımında İleri Arıtma Teknolojileri

-İçmesuyu ve Atıksu Tesislerinin İşletilmesi, Mekanik-Elektrik Ekipmanların dURUMU

VAHİT KİRİŞÇİ: “DÜNYADAKİ SU KAYNAKLARININ SADECE YÜZDE 1’İ KULLANIMA MÜSAİT DURUMDADIR”

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferansa Salonu’nda düzenlenen Çalıştayda, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, ülkede içme suyu ve atıksu yönetimi bakımından su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını değerlendirmek için bir araya geldiklerini söyledi. Kirişci, “Yeryüzünün %70’ini kaplayan ve bu sebeple dünyamıza “Mavi Küre” adının verilmesine sebep olan suyun Dünyadaki toplam miktarının 1 milyar 400 milyon km3 olduğunu hatırlatarak “Ancak bu suyun % 97’sini denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sular işgal etmektedir. Geriye kalan %3’lük bölüm ise hayatın temel kaynağı olan tatlı su kaynağıdır ve sadece %1’i kullanıma müsait durumdadır. ” dedi.

Kirişci, ülkemizde kişi başına düşen yıllık su miktarının 1323 metreküp olduğuna ve ülkemizin su stresi altında olduğuna işaret ederek, son 20 yılda gerçekleştirilen yatırımlarla ülkenin, gıda yönünden kendi kendine yetme kapasitesine sahip dünyanın sayılı ülkelerinden biri konumuna geldiğini vurguladı.

“DSİ ÜLKE GENELİNDE ÖNEMLİ YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRİYOR”

DSİ’nin ülke genelinde önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Kirişci, “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak hizmetler sektöründe faaliyete başladığımız 1968 yılından bu yana işletmeye aldığımız 386 adet içme suyu projesi ile yaklaşık 50 milyon vatandaşımıza yıllık 5 milyar m3 içme suyu temin edilmiştir. Mardin’den Edirne’ye, Trabzon’dan Afyonkarahisar’a kadar hemen hemen her ilde içme suyu çalışmaları yapılmıştır.” dedi.

Şehirler su sıkıntısı çekmesin diye içme suyu eylem planlarını hayata geçirdiklerini ifade eden Kirişci şunları kaydetti: “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak şehirlerimizde içme suyu sıkıntısı yaşanmasın diye ‘81 İl İçmesuyu Eylem Planı’nı hazırladık. Şehirlerimiz şu an için içme suyu sıkıntısı yaşamıyorsa bu eylem planının uygulanması neticesindedir. Bu eylem planı ile illerimizin; 2040, 2055 ve hatta 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyacı planlanmıştır.” dedi.

Su havzalarını korumak adına da çalışmalar yapıldığını ifade eden Kirişci “Suyumuzun tasarruflu kullanımı kadar önemli olan bir başka konu da su kaynaklarının kirlilikten uzak tutulmasıdır.  DSİ tarafından bugüne kadar tamamlanan 24 adet Atıksu Arıtma Tesisi ile günlük 322 bin metreküp Atıksu arıtılarak tarımsal sulamada yeniden kullanılabilecek kalitede hizmete sunulmaktadır. Söz konusu projelerde, ‘atıksuların arıtılarak yeniden kullanılması’ konusundaki çalışmalara ağırlık verilerek tüm tesislerde arıtılmış atık suyun sulamada kullanılmasına imkân sağlayacak üniteler projelendirilmektedir. Afyonkarahisar ve çevresinde bulunan 905 hektarlık tarım arazisinin suya kavuşturulması için günde 44 bin metreküp atıksu arıtılmaktadır. Kilis Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan suların tarımsal sulamada kullanılması kapsamında ise günlük 40 bin metreküp suyun arıtılmasına yönelik inşaat çalışmaları tamamlanmıştır.” dedi.

MEHMET AKİF BALTA: “İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNDE; HAM SULARIMIZIN KİRLİLİK PARAMETRELERİNE BAKILARAK AĞIRLIKLI OLARAK KONVANSİYONEL SİSTEMLE, BU SİSTEMİN YETERSİZ KALDIĞI DURUMLARDA BASINÇLI FİLTRELER VE TERS OSMOZ SİSTEMLERİ KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR.”

Çalıştayın açılışında DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta da bir konuşma yaptı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün, Türkiye’nin yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak amacıyla su kaynaklarının planlaması, yönetimi ve geliştirilmesinden sorumlu bir Kamu Kuruluşu olduğunu belirten Mehmet Akif Balta, “1968 yılında yürürlüğe giren 1053 Sayılı Kanun ile DSİ Belediye teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerine içme, kullanma ve endüstri suyu temini ile sağlık ve çevre açısından gerekli gördüğü öncelikli atık su toplama ve arıtma tesisleri yapımı ile görevlendirilmiştir. DSİ Genel Müdürlüğümüzce İçme Suyu Arıtma tesislerinde; ham sularımızın kirlilik parametrelerine bakılarak ağırlıklı olarak konvansiyonel sistemle, bu sistemin yetersiz kaldığı durumlarda basınçlı filtreler ve ters osmoz sistemleri kullanılmaya başlanmıştır.” dedi.

Konuşmaların ardından günün anısına Genel Müdür Mehmet Akif Balta, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye hediye takdiminde bulundu. Toplu fotoğraf çekiminin ardından “Arıtma Tesislerinde İlk Yatırım ve İşletme Maliyetlerini Etkileyen Unsurlar İle İşletme Sorunları” konulu panel gerçekleştirildi. Panelin ardından ise çalıştay oturumlarına geçildi.

TH / 25.01.2023 - 3053 - 13
TH / 25.01.2023 – 3053 – 13

ÖZET

DSİ Genel Müdürlüğü önemi giderek artan bu sürece dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve yeni çözüm önerileri getirmek maksadıyla “İçme Suyu ve Atıksu Yönetimi Çalıştayı”nı  organize etti. İçme Suyu ve Atıksu yönetiminin etraflıca ele alındığı Çalıştay, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’nin himayelerinde 23-24 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. DSİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen Çalıştaya, DSİ merkez ve taşra teşkilatları, Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, su kullanıcı teşkilatlar ve özel sektör temsilcilerinden katılım sağlandı.